Stöd och matchning

Stöd och matchning är en tjänst för arbetssökande som är i behov av ett förstärkt och individuellt anpassat stöd i jobbsökandet. Tjänsten tillhandahålls av kompletterande aktörer.

I Stöd och matchning får den arbetssökande handfast hjälp av en leverantör på vägen till ett arbete. Stödet som den arbetssökande får är både verktyg i jobbsökandet och hjälp att knyta kontakter med arbetsgivare.

Tjänsten har har olika nivåindelningar, spår, och kan anpassas utifrån varje deltagares behov.

Riktlinjerna gäller också om en leverantör delar lokal med någon annan verksamhet.

Senaste publicerade rating hittar du i Söktjänsten - Här kan du kan hitta alla leverantörer av Stöd och Matchning via söktjänsten


Klicka på bilden för att göra den större

Klicka på bilden för att göra den större

Klicka på bilden för att göra den större


Arbetsförmedlingen har en betydligt högre målsättning än 30 % av deltagare som går till jobb eller studier 90 dagar efter avslutad tjänst.

Som en del i detta kommer Arbetsförmedlingen göra ytterligare en översyn av tjänsten med fokus på resultat som kommer ske mars 2018.