Stöd och matchning

Stöd och matchning är en tjänst för arbetssökande som är i behov av ett förstärkt och individuellt anpassat stöd i jobbsökandet. Tjänsten tillhandahålls av kompletterande aktörer.

I Stöd och matchning får den arbetssökande handfast hjälp av en leverantör på vägen till ett arbete. Stödet som den arbetssökande får är både verktyg i jobbsökandet och hjälp att knyta kontakter med arbetsgivare.

Tjänsten har har olika nivåindelningar, spår, och kan anpassas utifrån varje deltagares behov.

Riktlinjerna gäller också om en leverantör delar lokal med någon annan verksamhet.

Senaste publicerade rating hittar du i Söktjänsten - Här kan du hitta alla leverantörer av Stöd och Matchning via söktjänsten

Läs mer om riktlinjer för avvikelserapportering vid externt leverade tjänster här.