Introduktion till arbete

Målgruppen för tjänsten är arbetssökande, som arbetsförmedlaren efter att ha gjort en arbetsmarknadspolitisk bedömning, anser vara i behov av förberedande aktiviteter och insatser innan de kan tillgodogöra sig några av Arbetsförmedlingens övriga insatser och program. Detta kriterium ska alltid vara uppfyllt innan anvisning kan ske.

Arbetssökande i jobb- och utvecklingsgarantin, och jobbgarantin för ungdomar med behov av förberedande aktiviteter och insatser liksom personer som omfattas av etableringsuppdraget tillhör också målgruppen. Generellt för målgruppen är att de flesta har varit borta länge från arbetsmarknaden eller aldrig har etablerat sig på den svenska arbetsmarknaden

Maximala anvisningstiden för tjänsten för en arbetssökande är tolv månader.

  • del 1 har en maximal längd på sex månader
  • om den arbetssökande påbörjar del 2 direkt kan denna pågå upp till tolv månader, dvs. sex månader med möjlighet till förlängning upp till sex månader
  • bearbetande/psykoterapeutiska insatser kan maximalt omfatta 12 tillfällen om 45 minuter/tillfälle. Inför avrop ska Arbetsförmedlingens psykolog konsulteras.
  • livsstilsorientering är en parallell insats som kan omfatta upp till fem timmar per vecka per deltagare antingen under del 1 eller del 2