Individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning

Målgruppen för tjänsten är arbetssökande som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och som behöver pedagogiskt stöd för att klara en utbildning. Alla typer av funktionsnedsättningar kan förekomma, det gemensamma är att personerna behöver pedagogiskt stöd för att klara en utbildning.

Tjänstens syfte är att göra förberedande utbildningar, arbetsmarknadsutbildningar och vissa tjänster som innehåller utbildningsinsatser tillgängliga för alla arbetssökande. Målet med det pedagogiska stödet är att den arbetssökande ska kunna genomföra sin utbildning med godkänt resultat.

Tjänsten Individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning består av två delar:

  • Kartläggning kan variera mellan en till tre veckor och ska ligga till grund för ställningstagande om den arbetssökandes behov av pedagogiskt stöd i en specifik utbildning.

  • Pedagogiskt stöd löper parallellt med pågående utbildning i den omfattning som behövs och som kommit fram i kartläggningen.

Individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning gäller endast i en utbildningssituation.

Om du vill veta mer kan du ringa Arbetsförmedlingen på 0771-717 717, telefontid 8-16. 

Vanliga frågor och svar

  • Hur hanterar jag en förkortad eller förlängd gemensam plan i IPSU B?

SVAR: Om du ändrar din bedömning ska du skicka in en ny GP med förslag på ny förkortad period. Du ska också motivera varför ändringen föreslås. När du skickar in GP kommer arbetsförmedlaren att förkorta deltagarperioden och inleveransperioden uppdateras automatiskt i webbstödet.Om du vill föreslå en förlängning ska du kontakta arbetsförmedlaren så att hen kan förlänga deltagarperioden i enlighet med nya planeringen. När det är gjort kan du skicka in en ny GP med den nya förlängda perioden samt omfattning för stödet.


  • Enligt avtalet har leverantören rätt till full ersättning för IPSU A även om deltagaren inte dyker upp under förutsättning att det skett ett flerpartssamtal. Hur ska leverantören agera i KA Webb för att få betalt för sådana här ärenden?

Svar: Ett flerpartssamtal har skett och det har beslutats om att genomföra en kartläggning. Arbetsförmedlaren tar ett IPSU A beslut. När kartläggningen startat och deltagaren inte dyker upp under den inplanerade perioden för insatsen, har leverantören rätt till ersättning. För att systemet ska hantera möjligheten att inleverera självfakturan för utbetalning krävs dock att leverantören skickar in samtliga handlingar och att dessa är bekräftade (GP och SR där leverantören beskriver att ingen kartläggning har kunnat genomföras) samt en avvikelserapport i vanlig ordning gällande deltagarens frånvaro.

  • Kan leverantören rapportera vilka timmar som helst för IPSU B? Det ser ut som att man inlevererar med en ”fritextruta”. I användarstödet står det 40 och 10 på två olika rader, den första för 20 tim/v och den andra för 10 tim vecka. Vad händer om jag skriver 32 och 7 i dessa rutor?

Svar: Leverantören ska kunna skriva antalet timmar som denne inlevererat dvs. Om leverantören har planerat för 20 timmar för en period och sedan har man minskat stödet med mindre timmar t ex 15 så är det inga problem att skriva detta. Det systemet kontrollerar är att det som inlevereras inte överstiger det som är planerat. I de fall där leverantören försöker inleverera mer än max för hela perioden, kommer leverantören att få ett meddelande om detta.

  • När kan leverantören inleverera en period?

Svar: Det går alltid att inleverera fram till dagens datum och skapa fakturaunderlag för de timmar man inlevererat för men utbetalning sker först efter varje månadsskifte.

  • Hur inlevereras brutna veckor dvs om vi har inlevererat 5 timmar/vecka månd-tisdag och 10 timmar/vecka resterade dagar för den veckan?

Svar: Enligt avtal så kan man planera för 5, 10, 20, 30 timmar i veckan. Planeringen sker veckovis. Leverantören kan inte planera två olika omfattningar för samma vecka, se bild.

  • Vad händer om leverantören upptäcker fel i självfakturaunderlaget?

Svar: om du upptäckt fel i självfakturaunderlaget som du själv inte kan åtgärda ska du underkänna självfakturaunderlaget. När du underkänner skapas ett utredningsärende på Arbetsförmedlingens huvudkontor. Ärendet blir då låst för inleverans tills utredningen är klar.


Tillägsinformation