Aktivitetsbaserade utredningsplatser

Aktivitetsbaserade utredningsplatser är en upphandlad tjänst som används av Arbetsförmedlingens arbetsterapeuter och sjukgymnaster då en arbetssökandes arbetsförutsättningar och/eller arbetsförmåga behöver bedömas.

Det viktigaste med en aktivitetsbaserad utredning är att hitta framgångsfaktorer i utförandet av arbetsliknande uppgifter i en anpassad miljö.

Tjänsten kan användas om den arbetssökande har behov av mer kontinuerlig handledning i en arbetssituation. Den kan också användas om konsekvenserna av en eventuell funktionsnedsättning är svår att bedöma eller om det finns behov av anpassning i arbetsuppgift eller arbetsmiljö.

Tjänsten består av

  • Studiebesök och inledningssamtal för planering av utredningen.
  • Utredningsperioden som pågår 4 till 6 veckor.
  • Slutsamtal och slutredovisning.

Utredningen genomförs aktivitetsbaserat på en utredningsplats där leverantörsföretagets arbetsterapeut observerar den arbetssökande i olika arbetsuppgifter. Utgångspunkt är en gemensamt framtagen frågeställning som ska ge Arbetsförmedlingens arbetsterapeut/sjukgymnast ett underlag. Det kan exempelvis vara inför en bedömning om vilka arbetsuppgifter och arbetsmiljö som kan vara lämplig i en framtida arbetssituation. Det kan också vara aktuellt inför en rekommendation om andra insatser inom Arbetsförmedlingen för den arbetssökande.