För leverantörer av upphandlade arbetsförmedlingstjänster

Här hittar du nyheter och information om förberedande utbildning och insatser, arbetsmarknadsutbildningar och tjänster.  
Arbetsförmedlingen upphandlar arbetsförmedlingstjänster från leverantörer för att snabbt och effektivt få arbetssökande i arbete. De upphandlade tjänsterna ska med fokus på kundernas behov komplettera Arbetsförmedlingens tjänsteutbud och därmed öka den arbetssökandes möjligheter till arbete.

Upphandlade arbetsförmedlingstjänster är en del av den helhet, de erbjudanden och tjänster, som Arbetsförmedlingen tillhandahåller för att möta behoven på arbetsmarknaden.

Genom att upphandla arbetsförmedlingstjänster ökar möjligheten för Arbetsförmedlingen att vara flexibel när behoven hos arbetsgivare och arbetssökande förändras. De upphandlade arbetsförmedlingstjänsterna ger kunderna möjlighet att ta del av den kunskap och de nätverk som finns hos leverantörerna. Genom att använda upphandlade arbetsförmedlingstjänster på rätt sätt ökar också förutsättningarna för innovativa och smarta lösningar.

Arbetsförmedlingen har det yttersta ansvaret för alla tjänster som myndigheten erbjuder oavsett om det är myndigheten eller leverantörer som levererar. Arbetsförmedlingen definierar vilka aktiviteter som ska ingå i arbetsförmedlingstjänsterna, preciserar kraven på leverantörerna samt upphandlar och kvalitetssäkrar tjänsterna.

Tillägsinformation

Webbstöd

Här hanterar du 
företagsinformation, handlingar som rör arbetssökande och begära ersättning.

Logga in med e-legitimation.

Problem med webbstöd?

Har du problem med Arbetsförmedlingens webbstöd - exempelvis vid inloggning, behörighet eller registrering av uppgifter?
support@arbetsformedlingen.se 0771-717 717 måndag-fredag klockan 8-16.

Adress

Handlingar som samarbetsavtal med underleverantör, uppsägning av avtal, hyresavtal etc. skickas till:

Avtalsförvaltning 

Nyheter

 • Något nedskrivna behov i nya utgiftsprognosen
  2019-02-19 | Den 15 februari lämnade Arbetsförmedlingen årets andra utgiftsprognos till Regeringen. Jämfört med den första har behoven av köpta tjänster och utbildningar skrivits ned något.
 • Uppdatering av KA Webb tisdag 12 februari
  2019-02-07 | Tisdag den 12 februari släpper vi en ny version av KA-systemet. Installation av den nya versionen görs kl. 16:30 och den förväntas ta 3-4 timmar att genomföra. Systemet kommer inte vara stängt under denna tid men störningar kan förekomma.
 • Fortsatt osäkerhet i nya utgiftsprognosen
  2019-01-21 | Förutsättningarna har klarnat något sedan Arbetsförmedlingen lämnade sin förra utgiftsprognos i november. Det finns en statsbudget beslutad och Stefan Löfven har valts till ny statsminister. Nya styrsignaler lär dock komma från den tillträdande reger...
 • Ny bedömning för köp av upphandlade arbetsförmedlingstjänster i januari
  2018-12-20 | Den budget som riksdagen nyligen röstade igenom innebär stora besparingskrav på Arbetsförmedlingen. Vad det innebär för våra köp av upphandlade arbetsförmedlingstjänster kommer vi att kunna bedöma i samband med utgiftsprognosen i mitten av januari.
 • Granskningar 2018
  2018-12-17 | Under 2018 kommer följande fördjupade granskningar att slutföras:
  • Stöd och matchning, handledare
  • Transport, yrkesförarutbildning
  • Arbetsförmedlingstjänster i urval, personal och bemanning
  Publicering av dessa kommer att ske under första kvartalet 2019.Ned...
 • Fler stjärnor i Stöd och matchning
  2018-12-14 | Ny rating finns nu tillgänglig från och med 2018-12-14.Den nya ratingen kommer framöver att bestå av totalt fyra stjärnor.Arbetsförmedlingen ser att det finns behov av att utöka antalet stjärnor i ratingmodellen. Modellen bygger på relativ rating som...