För leverantörer av upphandlade arbetsförmedlingstjänster

Här hittar du nyheter och information om förberedande utbildning och insatser, arbetsmarknadsutbildningar och tjänster.  
Arbetsförmedlingen upphandlar arbetsförmedlingstjänster från leverantörer för att snabbt och effektivt få arbetssökande i arbete. De upphandlade tjänsterna ska med fokus på kundernas behov komplettera Arbetsförmedlingens tjänsteutbud och därmed öka den arbetssökandes möjligheter till arbete.

Upphandlade arbetsförmedlingstjänster är en del av den helhet, de erbjudanden och tjänster, som Arbetsförmedlingen tillhandahåller för att möta behoven på arbetsmarknaden.

Genom att upphandla arbetsförmedlingstjänster ökar möjligheten för Arbetsförmedlingen att vara flexibel när behoven hos arbetsgivare och arbetssökande förändras. De upphandlade arbetsförmedlingstjänsterna ger kunderna möjlighet att ta del av den kunskap och de nätverk som finns hos leverantörerna. Genom att använda upphandlade arbetsförmedlingstjänster på rätt sätt ökar också förutsättningarna för innovativa och smarta lösningar.

Arbetsförmedlingen har det yttersta ansvaret för alla tjänster som myndigheten erbjuder oavsett om det är myndigheten eller leverantörer som levererar. Arbetsförmedlingen definierar vilka aktiviteter som ska ingå i arbetsförmedlingstjänsterna, preciserar kraven på leverantörerna samt upphandlar och kvalitetssäkrar tjänsterna.

Tillägsinformation

Webbstöd

Här hanterar du 
företagsinformation, handlingar som rör arbetssökande och begära ersättning.

Logga in med e-legitimation.

Problem med webbstöd?

Har du problem med Arbetsförmedlingens webbstöd - exempelvis vid inloggning, behörighet eller registrering av uppgifter?
support@arbetsformedlingen.se 0771-717 717 måndag-fredag klockan 8-16.

Adress

Handlingar som samarbetsavtal med underleverantör, uppsägning av avtal, hyresavtal etc. skickas till:

Avtalsförvaltning 

Nyheter