Medicinskt utlåtande

Om en arbetssökande har behov av fördjupat stöd behöver Arbetsförmedlingen ett medicinskt utlåtande av en läkare eller någon annan profession på en vårdenhet. Vårdenheten kan få ersättning när du utfärdar ett medicinskt utlåtande.

Varför behöver vi ett medicinskt utlåtande?

Arbetsförmedlingen behöver ett utlåtande för att kunna

  • utreda och bedöma om den arbetssökande har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
  • bedöma om vi behöver göra anpassningar i program eller stöd
  • erbjuda lämpliga utredande, vägledande, rehabiliterande eller arbetsförberedande stöd.

Blankett och information

Här kan du titta på det medicinska utlåtandet med hjälptexter, förfrågan och samtycket redan nu. Rutinerna börjar gälla 1 februari 2019.

Medicinskt utlåtande med hjälptexter

Förfrågan med följebrev

Samtycke

Förfrågan tar Arbetsförmedlingen alltid fram tillsammans med den arbetssökande. Det är därför viktigt att den arbetssökande har samtyckt att vi gör en förfrågan. Vi beskriver syftet med förfrågan och bakgrunden till varför vi behöver den. Det står också hur den arbetssökande har det i dag. Vi skriver även vilken hjälp vi vill ge den arbetssökande.

Vi skickar sedan förfrågan till den vårdenhet som den arbetssökande har haft kontakt med.

När du har utfärdat ett medicinskt utlåtande behöver du skriva ut det och signera det. Skicka det sedan till Arbetsförmedlingen på den adress som står på förfrågan.

Ett medicinskt utlåtande behöver inte utfärdas av en läkare utan det kan vara någon annan profession hos er som utfärdar det. Ni bestämmer själva vad som passar bäst.

Arbetsförmedlingen betalar ut ersättning enligt Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1977:27) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.

Det innebär att du kan få upp till 2 200 kronor exklusive moms. Eftersom tjänsten är momspliktig (25 procent) är det viktigt att vårdenheten anger momsbeloppet på fakturan. Observera att vårdenheten inte kan få ersättning om vårdenheten samtidigt tar en avgift för utlåtandet av den försäkrade.

Skicka fakturan till:

Arbetsförmedlingen
Scanningscentralen
681 85 Kristinehamn

Glöm inte att ange kostnadsställe, ärendenummer som står på förfrågan och specificera momsen (25 procent) på fakturan.

Vårdenheten ska kunna besvara utlåtandet elektroniskt och det kommer även att finnas tillgängligt på 1177/e-tjänster (Mina intyg). Arbetsförmedlingen ska också kunna skicka förfrågan elektroniskt till vårdenheten.