Stöd av teckenspråkstolk när du söker jobb

Om du ska träffa din arbetsförmedlare eller delta i en insats som Arbetsförmedlingen ordnar kan vi boka en teckenspråkstolk om du behöver det.

Det kan vara till exempel praktik, föreläsning på Arbetsförmedlingen eller en utbildning. Arbetsförmedlingen står för tolkkostnaden. Tänk på att meddela i god tid så din arbetsförmedlare hinner boka en teckenspråkstolk.

Tillägsinformation