Dövkonsulenter på Arbetsförmedlingen

Stockholms- och Gotlands län

Jeanette Lindevall
Telefon: 010-486 64 84
Bildtelefon: 0406149416@t-meeting.se
Adress: Sturegatan 2, Sundbyberg
Box 1090, 172 22 Sundbyberg
E-post

Malin Westman 
Bildtelefon: 0406149417@t-meeting.se
Adress: Sturegatan 2, Sundbyberg
Box 1090, 172 22 Sundbyberg
E-post

Malin Winther
Bildtelefon:0406149438@t-meeting.se
Adress: Sturegatan 2, Sundbyberg
Box 1090, 172 22 Sundbyberg
-post

Västmanlands-, Östergötlands-, Södermanlands- och Uppsala län

Eva Jannerlid 
Telefon: 010-486 47 65
Bildtelefon: 0406149411@t-meeting.se 
Adress: Storgatan 32, Uppsala
Box 315, 751 05 Uppsala
E-post

Västra Götaland och Halland

Lena Öman
Telefon: 010-486 79 90
Bildtelefon: 0406149422@t-meeting.se
Adress: Karl Johansgatan 27, Göteborg
Box 12162, 402 42 Göteborg
E-post

Charlotta Nartey
Telefon: 010-486 26 66
Bildtelefon: 0406149423@t-meeting.se
Adress: Karl Johansgatan 27, Göteborg
Box 12162, 402 42 Göteborg
E-post

Örebro, Dalarnas och Värmlands län

Eva Brynte
Telefon: 010-486 18 16
Bildtelefon: 0406149430@t-meeting.se
Adress: Olaigatan 4, Örebro
Box 353, 701 47 Örebro
E-post

Anna Svensson
Telefon: 010-487 67 10
Bildtelefon: 0406149426@t-meeting.se 
Adress: Olaigatan 4, Örebro
Box 353, 701 47 Örebro
E-post

Charlotte Jonsson
Telefon:010-488 88 21
Bildtelefon: 0406149418@t-meeting.se
Adress: Kristinegatan 28, Falun
Box 183, 791 24 Falun
E-post

Norra Skåne och Kronobergs län

Marita Sallander Persson
Telefon: 010-487 49 31
Bildtelefon:0406149436@t-meeting.se
Adress: Kalkstensvägen 3C, Lund
Box 24006, 224 21 Lund
E-post

Malmö, delar av övriga Skåne (mellersta) samt Jönköpings län

Linda Jonsson
Telefon: 010-486 52 03
Bildtelefon: 0406149435@t-meeting.se
Adress: Kalkstensvägen 3C, Lund
Box 24006, 224 21 Lund
E-post

Malmö, delar av övriga Skåne (södra) samt Kalmar län

Christine Alsterfjord
Telefon: 010-488 57 05
Bildtelefon: 0406149434@t-meeting.se
Adress: Kalkstensvägen 3C, Lund
Box 24006, 224 21 Lund
E-post

Västernorrlands, Jämtlands  och Gävleborg län

Irene Söderlind
Telefon: 010-487 40 65
Bildtelefon: 0406149407@t-meeting.se
Adress: Badhusparken 1, Sundsvall
Box 752, 851 22 Sundsvall
E-post

Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län

Karin Johansson
Telefon: 010-488 59 28
Bildtelefon: 0406149408@t-meeting.se
Adress: Skolgatan 45, Umeå
Box 423, 901 09 Umeå
E-post

Tillägsinformation