Ersättning vid arbetslöshet

Arbetslöshetsförsäkringen ger dig som är arbetssökande ekonomisk ersättning under den tid det tar att söka och få ett nytt jobb. Försäkringen gäller alla som arbetar eller har arbetat i Sverige. För att ha rätt till arbetslöshetsersättning finns det vissa villkor som du måste uppfylla. Förutom att hjälpa dig på vägen till ett nytt jobb, är det också Arbetsförmedlingens uppgift att kontrollera att du uppfyller villkoren. Det är din arbetslöshetskassa som utreder och beslutar om du har rätt till arbetslöshetsersättning.
Rätt till arbetslöshetsersättning vid arbetslöshet har en arbetssökande som
  • är arbetsför och oförhindrad att åta sig arbete för en arbetsgivares räkning minst 3 timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan
  • är anmäld som arbetssökande hos den offentliga Arbetsförmedlingen
  • även i övrigt står till arbetsmarknadens förfogande
Här får du veta vad som är ditt ansvar, från det att du anmäler dig på Arbetsförmedlingen tills du börjar på ditt nya arbete eller i annan sysselsättning.
För att ha rätt till arbetslöshetsersättning kan du behöva söka andra typer av arbeten än vad du har haft tidigare. Här får du mer information om bedömningen av vad som är ett lämpligt arbete.
Här följer mer information om arbetslöshetsersättningen. Du får bland annat veta vad som krävs för att bli medlem i en a-kassa, hur mycket du måste arbeta för att uppfylla ett arbetsvillkor och vilken ersättning du kan få.
För att få inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning eller grundbelopp måste du uppfylla ett arbetsvillkor.
Om du missköter ditt arbetssökande, förlänger tiden i arbetslöshet eller orsakar din arbetslöshet ska Arbetsförmedlingen skicka ett meddelande till din a-kassa. Därefter är det a-kassan som utreder och beslutar om händelsen ska påverka din arbetslöshetsersättning.
De tre åtgärdsgrunderna är fristående från varandra.
Du måste alltid komma på bokade möten. Datum och tidpunkt kan bestämmas genom att Arbetsförmedlingen skickar en kallelse eller bokar tid på annat sätt. Tänk på att du också måste vara nåbar på telefon under den tid som du och Arbetsförmedlingen har kommit överens om.
Om du inte kommer på bokat besök eller inte är tillgänglig enligt överenskommelse skickar vi ett meddelande till din a-kassa.

Tillägsinformation