Du som är anställd och behöver teckenspråkstolk

Om du är anställd och behöver tolk kan din arbetsgivare få stöd för att täcka kostnaden. Arbetsförmedlingen kan berätta mer om vilka möjligheter som finns.

Om du ska gå en utbildning i jobbet kan din arbetsgivare före utbildningen påbörjas ansöka om stöd för tolkkostnader via Arbetsförmedlingen. Det finns ingen gräns för hur många gånger eller hur många år man kan söka bidraget. Bidraget är som mest 150 000 kronor under en period på 365 dagar.
 
För att arbetsgivaren ska kunna söka ersättningen måste du besöka Arbetsförmedlingen, skriva in dig och ha ett möte med en arbetsförmedlare. Du måste själv boka tolk till detta möte, och det är du och din arbetsgivare som bokar tolk till den utbildning du ska gå.

Tillägsinformation