Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Du som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program genom Arbetsförmedlingen har i regel rätt till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning från Försäkringskassan.

Tillägsinformation

Mer information