Ditt första Eures-jobb - riktad mobilitetsinsats

Gör det lättare att flytta, att arbeta och att rekrytera ungdomar i Europa.

Se filmen från Europeiska kommissionen som förklarar Ditt första Eures-jobb.

Vad är Ditt första Eures-jobb?

Det är ett EU-mobilitetsprojekt som ska hjälpa unga arbetssökande att hitta jobb hos europeiska arbetsgivare som har svårt att hitta rätt kompetens. Projektet ger även stöd till arbetsgivare för rekrytering av ungdomar.

Projektet gäller arbetssökande 18-35 år och arbetsgivare från ett EU-land, Norge eller Island.

Ditt första Eures-jobb hanterar till största delen jobb men trainee ingår också som en liten del. Trainee hanteras av projektpartnern Azorerna (IEFP). Lärlingsplatser ingår inte alls. Projektet pågar fram till och med sista januari 2019.


Pekar upp

Om projektet Ditt första Eures-jobb

Arbetsförmedlingen driver EU-projektet Ditt första Eures-jobb – riktad mobilitetsinsats. Observera att handläggningstiden för närvarande är 2-4 veckor.

Se vilka andra mobilitetsprojekt som finns och vad som ingår på Euresportalen

Arbetsförmedlingen driver Ditt första Eures-jobb i form av ett konsortium med projektpartners:

 • Danmark (JKU)
 • Irland (DSP)
 • Portugal (IEFP)
 • Slovenien (ESS)
 • Azorerna (IEFP)

Andra deltagande organisationer:

 • Finland (TEM)
 • Luxemburg (ADEM)
 • Norge (NAV)
 • Spanien (SEPE)
 • Naturvetarna
 • Tillväxtverket
Pekar upp

Information för arbetssökande


Ditt första Eures-jobb går ut på att hjälpa unga arbetssökande att hitta jobb hos europeiska arbetsgivare som har svårt att hitta rätt kompetens.  

För att ta del av projektet så måste du kontakta en Eures-rådgivare/resurs eller arbetsförmedlare för att få stöd att hitta jobb i Europa. Du kan få serviceinsatser som inkluderar matchning till lediga jobb, kontakt med europeisk arbetsgivare med rekryteringsbehov och information om hur du ska förbereda dig inför ett jobb utomlands.

Du kan också själv börja leta jobb bland utlandsjobben på Platsbanken och på Eures-portalen där du även kan lägga in ditt cv. På Arbetsförmedlingens sida om att Jobba utomlands hittar du både tips på jobbmöjligheter och information om vad som är viktigt att tänka på inför utlandsjobbet. Gå även in på Facebook Eures Sweden för ytterligare tips om aktuella utlandsrekryteringar. Ta gärna kontakt med de övriga länderna som deltar i projektet för ytterligare information om möjligheter till jobb i dessa länder.

Tänk på att det är obligatoriskt att ha kontakt med en Eures-rådgivare/resurs eller arbetsförmedlare för att kunna ansöka om ekonomiskt stöd genom projektet.

Projektet främjar mobilitet inom Europa, hållbara rekryteringar och anställningar med bra arbetsvillkor. Projektet stödjer därför inte anställningar inom branscher med hög personalomsättning, med en eller flera dagars obetald utbildning/provjobb innan anställning eller med provisionsbaserad lön. Det innebär bland annat att projektet inte kan bevilja stöd för jobb på företag inom branschen Business support/callcenter som jobbar med försäljning och telemarketing. Det gäller också när arbetsgivare som är verksamma inom den branschen själva söker stöd genom projektet.

Handläggningstiden är för närvarande 2-4 veckor.


Du kan som arbetssökande ansöka om ekonomiskt stöd för en intervjuresa till ett annat EU-land, Norge eller Island. Du kan också få en intervjuresa inom ditt eget land om det gäller för rekrytering till jobb i annat EU-land Norge eller Island. Stödet ökar beroende på avstånd och ligger mellan 100-300 Euro.

Det är obligatoriskt att ha kontakt med en Eures-rådgivare/resurs eller arbetsförmedlare för att kunna ansöka om ekonomiskt stöd genom projektet.

Krav

 • ålder 18-35 år
 • medborgare i ett EU-land Norge eller Island
 • bosatt i ett EU-land Norge eller Island
 • måste ansöka innan intervjuresan äger rum, det går inte att ansöka i efterhand
 • intervjun måste gälla ett jobb som varar i minst 6 månader
 • arbetstiden måste vara minst 50 procent av den normala veckoarbetstiden
 • att du inte får din intervjuresa betald från arbetsgivare, annat projekt eller myndighet.

Tänk på att du blir återbetalningsskyldig för hela beloppet om du av någon anledning inte åker på din intervju utan godtagbara skäl. Om detta sker så måste du kontakta oss snarast.

Så ansöker du

 • fyll i ansökan på datorn, skriv ut den och signera
 • bifoga en bekräftelse från arbetsgivaren på att du har blivit kallad på jobbintervju
 • bifoga kopia på: pass, resehandlingar/bokningar, utbildningsbevis/cv, platsannons, kontoutdrag som visar att bankkontot tillhör dig
 • skicka in ansökan och bekräftelsen genom att skanna och mejla
 • när du är tillbaka från jobbintervjun måste du skicka in ett intervjuintyg, Confirmation of attendance, där arbetsgivaren bekräftar ditt deltagande.

Ansökan måste ha inkommit till Ditt första Eures-jobb senast dagen innan intervjun. Projektet verifierar all information som ges av arbetssökande och arbetsgivare.

Application for travelling expenses for job interview

Confirmation of attendance job interview


När du har blivit erbjuden ett jobb i ett annat EU-land, Norge eller Island så kan du ansöka om stöd för flytt och bosättning, relocation support.

Stödet ska underlätta för dig att kunna betala för resa och tillfälligt boende med mera under den första tiden i ditt nya arbetsland. Du kan inte få stöd för samma saker från både din arbetsgivare och från Ditt första Eures-jobb. Men du har möjlighet att välja bort stödet från din arbetsgivare för att i stället ansöka om stöd genom projektet. Stödet består av ett schablonbelopp som är olika stort beroende på arbetsland.

Det är obligatoriskt att ha kontakt med en Eures-rådgivare/resurs eller annan arbetsförmedlare för att kunna ansöka om ekonomiskt stöd genom projektet.

Krav

 • ålder 18-35 år
 • medborgare i ett EU-land Norge eller Island
 • bosatt i ett EU-land Norge eller Island
 • måste ansöka innan du lämnar ditt land och innan du börjar ditt nya jobb
 • ansökan måste ha mottagits senast dagen innan du börjar ditt nya jobb
 • du kan inte söka i efterhand eller efter det att du har flyttat till ditt nya arbetsland
 • erbjudet jobb ska vara i minst 6 månader och du ska jobba hos arbetsgivaren under hela perioden
 • för trainee ska jobbet vara 3-6 månader
 • arbetstid ska vara minst 50 procent av den normal veckoarbetstid
 • lön och arbetsvillkor ska följa gällande arbetsmarknadslagar och praxis, exempelvis kollektivavtal och minimilön, i det EU-land, Norge eller Island där du börjar jobba
 • att din arbetsgivare, annat projekt eller myndighet inte betalar din resa eller tillfälligt boende under den första tiden
 • att inte acceptera ett jobb där du blir anställd i ett land och därefter utsänd att jobba i ett annat land, så kallad utsändning.

Tänk på att du blir återbetalningsskyldig för hela eller delar av beloppet om du av någon anledning inte börjar ditt nya jobb eller om du lämnar jobbet före 6 månader utan godtagbara skäl. Om detta sker så måste du kontakta oss snarast.

Så ansöker du

 • fyll i ansökan på datorn, skriv ut den och signera
 • bifoga kopia på: pass, resehandlingar/bokningar, utbildningsbevis/cv, platsannons, kontoutdrag som visar att bankkontot tillhör dig
 • skicka in ansökan genom att scanna och mejla

Din arbetsgivare ska skicka in intyget Confirmation of employment till projektet senast 4 veckor efter första arbetsdagen. Inget godkännande kan göras innan vi har mottagit detta intyg från arbetsgivaren.

Projektet verifierar all information som ges av jobbsökande och arbetsgivare.

Application for financial support for relocation expenses

Confirmation of employment


Du kan ansöka om ytterligare ekonomiskt stöd för att klara utgifterna för att flytta och arbeta i ett annat EU-land, Norge eller Island, enligt nedan. En förutsättning för att kunna få stöd är att din arbetsgivare, annat projekt eller myndighet inte redan betalar för detta. Bifoga även kopia på ditt pass. Ditt första Eures-jobbgör en bedömning baserad på din ansökan..

Erkännande av kvalifikationer

Om du har fått ett jobb, är utvald kandidat i en urvalsprocess (pre-selected) eller bedöms ha goda möjligheter att få ett jobb i ett annat EU-land, Norge eller Island och då behöver få dina akademiska- och/eller yrkeskvalifikationer erkända så kan du ansöka om ett ekonomiskt stöd.

Processen med att få dina kvalifikationer erkända kan inkludera: bestyrkta kopior och/eller översättningar, administrativa förfaranden, övervakad praktik och/eller lämplighetstest etc. Du kan ansöka om stödet efter det att du har skickat din begäran om erkännande till behörig organisation/myndighet. Det ekonomiska stödet består av en fast summa på 400 euro.

Application for reimbursement of costs with recognition of academic and/or professional qualifications

Språkkurs

Du kan ansöka om ekonomiskt stöd för att gå en kortare språkkurs om du behöver det för att lättare kunna klara ditt nya jobb, är utvald kandidat i en urvalsprocess (pre-selected) för ett jobb eller bedöms ha goda möjligheter att få ett jobb. Men innan du börjar en språkkurs så måste du ha fått din ansökan godkänd av projektet.

Ersättning av faktiska kurskostnader kan göras med 50 procent före start av språkkurs och med 50 procent efter avslutad språkkurs. Kursbevis och kvitto måste bifogas. Ersättning för faktiska kurskostnader kan ges med upp till 2 000 euro.

Application for attendance and reimbursement of a language course

Kompletterande stöd för intervju och flytt

Om du har särskilda behov och har extra kostnader för en intervjuresa och/eller en bosättningsresa, som inte redan täcks av dessa stöd, så kan du vara berättigad till ett kompletterande ekonomiskt stöd. Du kan ha ett funktionshinder och/eller komma från en missgynnad social eller ekonomisk bakgrund, eller står inför tillfälliga ekonomiska svårigheter. Stödet kan till exempel bidra till att täcka transport av en rullstol eller guidehund, resekostnad för stödperson eller andra väl motiverade behov. Du kan också vara berättigad till stöd om du reser från Europas yttre regioner/områden under förutsättning att du har extra kostnader i samband med resan. Ersättning för faktiska kostnader kan ges med upp till 500 euro.

Application for supplementary relocation allowance

Stöd för trainees

Om du genom detta projekt har blivit erbjuden ett traineejobb under 3-6 månader i ett annat EU-land, Norge eller Island så kan du vara berättigad till ett extra ekonomiskt stöd. Detta under förutsättning att du får en låg lön/ersättning från din arbetsgivare som understiger kollektivavtal/minimilön i arbetslandet. Du kan då ansöka om att få ett extra ekonomiskt stöd för att täcka upp mellanskillnaden mellan din lön och kollektivavtal/minimilön. Stödet ligger på max 600 euro per månad och kan utbetalas under max 6 månader.

Pekar upp

Information för arbetsgivare


Ditt första Eures-jobb går ut på att hjälpa unga arbetssökande att hitta jobb hos europeiska arbetsgivare som har svårt att hitta rätt kompetens. Arbetsgivare med rekryteringsbehov kan delta i projektet och få rekryteringsservice från Eures-rådgivare/resurs eller annan arbetsförmedlare. Rekryteringsservicen kan innehålla: publicering av lediga platser på Eures-portalen och på jobbportaler i olika europeiska länder, hjälp med att hitta kompetent arbetskraft i Europa samt information om vad som kan vara viktigt att tänka på inför anställning av personer från andra länder.

Små och medelstora arbetsgivare kan även ansöka om ekonomiskt stöd för att erbjuda ett integrationsprogram till nyanställda personer, inklusive trainee, 18-35 år från ett annat EU-land, Norge eller Island. Detta under förutsättning att ett samarbete gällande rekrytering från Europa har etablerats mellan arbetsgivare och Eures-rådgivare/Arbetsförmedlingen.

Integrationsprogrammet kan exempelvis innehålla jobbutbildning, språkutbildning och administrativ hjälp för att underlätta för den nyanställde att komma till rätta på sin nya arbetsplats m.m. Programmet som kan vara antingen grundläggande eller utökad måste påbörjas inom de tre första anställningsveckorna. Det ekonomiska stödet består av ett schablonbelopp/nyanställd person och varierar från 810-2 000 euro beroende på arbetsland och typ av integrationsprogram. För arbetsgivare i Sverige ligger schablonbeloppet på 1 390 respektive 1 740 euro per anställd.

Det är obligatoriskt att ha kontakt med en Eures-rådgivare/resurs eller annan arbetsförmedlare gällande utlandsrekrytering för att kunna ansöka om stöd.

Projektet främjar mobilitet inom Europa, hållbara rekryteringar och anställningar med bra arbetsvillkor. Projektet kan inte stödja anställningar inom branscher med hög personalomsättning, med en eller flera dagars obetald utbildning/provjobb innan anställning eller provisionsbaserad lön. Det innebär bland annat att projektet inte kan bevilja stöd för jobb på företag inom branschen Business support/callcenter som jobbar med försäljning och telemarketing.

Handläggningstiden är för närvarande 2-4 veckor.

Krav för att söka stöd

 • små och medelstora företag/organisationer med max 250 anställda
 • registrerade som företag/organisation i ett EU-land, Norge eller Island
 • erbjuda anställning eller trainee till en person som är 18-35 år, medborgare och bosatt i ett EU-land, Norge eller Island men inte bosatt i anställningslandet
 • erbjuda anställning i minst sex månader
 • erbjuda lön och villkor enligt nationell arbetsmarknadslagstiftning och praxis, exempelvis kollektivavtal eller minimilön.
 • erbjuda ett jobb som är minst 50 procent av en heltidsanställning enligt landets lagstiftning
 • att inte erbjuda jobb i ett land och därefter skicka den anställde att jobba i ett annat land, så kallad utsändning
 • introduktionsprogram ska påbörjas inom de tre första veckorna av anställningen. 
 • fyll i, skriv ut och skriv under ansökan
 • bifoga registreringsbevis som visar att ert företag är registrerat som arbetsgivare i det land ni anställer, kontoutdrag som visar att ert företag är innehavare av bankkontot, passkopia på de personer ni anställer och deras anställningskontrakt
 • skanna in och mejla ansökan till oss

Ansökan måste ha inkommit till Ditt första Eures-jobb senast dagen innan anställning och introduktion startar. Efter godkännande av projektet ska ett Payment request fyllas i returneras. Det är obligatoriskt att ha kontakt med en Eures-rådgivare/resurs eller annan arbetsförmedlare gällande utlandsrekrytering för att kunna ansöka om stöd.

Projektet verifierar all information som ges av jobbsökande och arbetsgivare.

Application for financial support for integration programme