Arbetsförmedlingen

Ditt första Eures-jobb - riktad mobilitetsinsats - arbetssökande

Your first EURES job

Hitta jobb i Europa

Kontakta en Eures-rådgivare för att hitta jobb eller sök bland utlandsjobben på Platsbanken och på Eures-portalen där du också kan lägga in ditt cv. På vår sida om att Jobba utomlands hittar du information om olika länder samt aktuella rekryteringar till utlandsjobb. Gå även in på Facebook Eures Sweden för ytterligare tips om lediga jobb. Ta gärna kontakt med de övriga sju länderna i projektet för ytterligare information om möjligheter till jobb, se länkar till höger.

Det är obligatoriskt att ha kontakt med en Eures-rådgivare för att ansöka om stöd genom projektet. Eures kan hjälpa dig att hitta jobb och få information om att jobba utomlands.

Projektet främjar mobilitet inom Europa, hållbara rekryteringar och anställningar med bra arbetsvillkor. Projektet kan inte stödja anställningar inom branscher med hög personalomsättning eller som har en eller flera dagars obetald utbildning/provjobb innan anställning eller som har provisionsbaserad lön.

Observera att projektet inte längre kan bevilja ekonomiskt stöd för intervju eller jobb på företag inom branschen Business support/callcenter som jobbar med försäljning och telemarketing. Det gäller också när arbetsgivare som är verksamma inom den branschen själva söker stöd genom projektet. Erfarenheter visar att stöd för jobb inom denna bransch inte är förenligt med projektets grundsyfte, vilket är att främja en varaktig anställning och mobilitet i Europa genom rekryteringar av god kvalitet.

Handläggningstiden är för närvarande 3-6 veckor.

Åka på jobbintervju

Genom Ditt första Eures-jobb kan du söka ersättning för en intervjuresa till ett annat EU-land, Norge eller Island. Du kan också få en intervjuresa inom ditt eget land om det gäller för rekrytering till jobb i annat EU-land Norge eller Island.

Krav:

 • du är mellan 18-35 år
 • du är medborgare i ett EU-land Norge eller Island
 • du är lagligt bosatt i ett EU-land Norge eller Island
 • du måste ansöka innan intervjuresan äger rum, det går inte att ansöka i efterhand
 • jobbet måste gälla en anställning som varar i minst 6 månader
 • jobbet måste vara minst 50 procent av den normala veckoarbetstiden
 • att du inte får din intervjuresa betald från arbetsgivare, annat projekt eller myndighet.

Tänk på att du blir återbetalningsskyldig för hela beloppet om du av någon anledning inte åker på din intervju utan godtagbara skäl. Om detta sker så måste du kontakta oss snarast.

Så här gör du:

 • kontakta en Eures-rådgivare för att få hjälp att söka jobb och för att få information om vad du behöver tänka på vid jobb utomlands
 • fyll i ansökan på datorn, skriv ut den och signera
 • bifoga en bekräftelse från arbetsgivaren på att du har blivit kallad på jobbintervju
 • bifoga kopia på: pass, resehandlingar/bokningar, utbildningsbevis/cv, platsannons, kontoutdrag som visar att bankkontot tillhör dig
 • skicka in ansökan och bekräftelsen genom att skanna och mejla
 • när du är tillbaka från jobbintervjun måste du skicka in ett intervjuintyg, Confirmation of attendance, där arbetsgivaren bekräftar ditt deltagande.

Ansökan måste ha inkommit till Ditt första Eures-jobb senast dagen innan intervjun. Projektet verifierar all information som ges av arbetssökande och arbetsgivare.

Application for travelling expenses for job interview

Confirmation of attendance job interview
 

När du har fått jobb

Du kan söka stöd för flytt och bosättning, så kallad Relocation, när du flyttar till ett annat EU-land, Norge eller Island för att börja jobba där. Stödet ska underlätta för dig att kunna betala för resan dit och för tillfälligt boende under den första tiden i landet. Du kan inte få stöd både från din arbetsgivare och från projektet. Men du har möjlighet att välja bort stödet från din arbetsgivare och i stället ansöka genom oss. 

Krav:

 • du är mellan 18-35 år
 • du är medborgare i ett EU-land, Norge eller Island
 • du är lagligt bosatt i ett EU-land, Norge eller Island
 • du måste ansöka innan du lämnar ditt land och innan du börjar ditt nya jobb
 • vi måste ha mottagit din ansökan senast dagen innan du börjar ditt nya jobb
 • du kan inte söka i efterhand eller efter det att du har flyttat till ditt nya arbetsland
 • du ska erbjudas en anställning som varar i minst 6 månader och du ska jobba hos arbetsgivaren under hela perioden
 • jobbet måste vara minst 50 procent av den normala veckoarbetstiden
 • lön och arbetsvillkor ska följa gällande arbetsmarknadslagar och praxis, exempelvis kollektivavtal och minimilön, i det EU-land, Norge eller Island där du börjar jobba
 • att din arbetsgivare, annat projekt eller myndighet inte betalar din resa eller tillfälligt boende under den första tiden
 • att inte acceptera ett jobb där du blir anställd i ett land och därefter utsänd att jobba i ett annat land, så kallad utsändning.

Tänk på att du blir återbetalningsskyldig för hela eller delar av beloppet om du av någon anledning inte börjar ditt nya jobb eller om du lämnar jobbet före 6 månader utan godtagbara skäl. Om detta sker så måste du kontakta oss snarast.

Så här gör du:

 • ​kontakta en Eures-rådgivare för att få information om vad du behöver tänka på vid jobb utomlands
 • fyll i ansökan på datorn, skriv ut den och signera
 • bifoga kopia på: pass, resehandlingar/bokningar, utbildningsbevis/cv, platsannons, kontoutdrag som visar att bankkontot tillhör dig
 • skicka in ansökan genom att scanna och mejla

Din arbetsgivare skickar in intyget Confirmation of employment till projektet senast 4 veckor efter första arbetsdagen. Inget godkännande kan göras innan vi har mottagit detta intyg från din arbetsgivare.

Projektet verifierar all information som ges av jobbsökande och arbetsgivare.

Application for financial support for relocation expenses

Confirmation of employment

Fler stöd

Du kan även ansöka om ytterligare ekonomiskt stöd för att klara utgifterna för att flytta och arbeta i ett annat EU-land, Norge eller Island, enligt nedan. Dessa stöd baseras på ersättning för faktiska kostnader. En förutsättning är att din arbetsgivare, annat projekt eller myndighet inte redan betalar för detta. Bifoga även kopia på ditt pass.

Ditt första Eures-jobb gör en individuell bedömning baserad på din ansökan. Beslutet kan inte överklagas.

Erkännande av kvalifikationer

Om du har fått ett jobb, är utvald kandidat i en urvalsprocess (pre-selected) eller bedöms ha goda möjligheter att få ett jobb i ett annat EU-land, Norge eller Island och behöver få dina akademiska- och/eller yrkeskvalifikationer erkända kan du få ersättning för utgifter mot kvitto. Processen med att få dina kvalifikationer erkända kan inkludera följande: bestyrkta kopior och/eller översättningar, administrativa förfaranden, övervakad praktik och/eller lämplighetstest etc.

Application for reimbursement of costs with recognition of academic and/or professional qualifications

Språkkurs

Du kan ansöka om stöd för att gå en kortare språkkurs om du har ett behov av det för att lättare kunna klara ditt nya jobb, är utvald kandidat i en urvalsprocess (pre-selected) eller bedöms ha goda möjligheter att få ett jobb. Men innan du börjar en språkkurs så måste du ha fått din ansökan godkänd av oss. Ersättning av kostnader sker efter avslutad kurs, med kursbevis och kvitto.

Application for attendance and reimbursement of a language course

Kompletterande stöd för unga med särskilda behov

Om du har blivit erbjuden ett jobb i ett annat land med stöd av Ditt första Eures-jobb och har särskilda behov, kan du vara berättigad till ett kompletterande stöd. Du kanske har funktionshinder och/eller kommer från en missgynnad social/ ekonomisk bakgrund eller står inför tillfälliga ekonomiska svårigheter. Stödet ska bidra till att täcka transport av en rullstol eller en guide-hund, resekostnad för stödperson eller andra väl motiverade behov.

Om du reser från Europas yttre regioner/områden så kan du också vara berättigad till stöd under förutsättning att du har extra kostnader i samband med resan. Ersättningen avser att bidra till att klara av extraordinära kostnader omedelbart före och/eller efter flytt till ett annat EU-land, Norge eller Island.

Application for supplementary relocation allowance