Arbetsförmedlingen

Ditt första Eures-jobb - riktad mobilitetsinsats - arbetsgivare

Your first EURES job

För att kunna ansöka om ekonomiskt stöd när du rekryterar en ungdom 18-35 år från ett annat EU-land, Norge eller Island måste du ha ett samarbete med Eures rörande utlandsrekrytering samt erbjuda de nyanställda ett Integrationsprogram.

Kontakta Eures-nätverket/Eures-rådgivare för att få hjälp med din utlandsrekrytering. Du kan även hitta lämpliga kandidater på Eures-portalen. Ekonomiskt stöd kan ges för Integrationsprogram som innehåller till exempel språkutbildning, jobbintroduktion, internutbildning och administrativ hjälp. Det ekonomiska stödet är baserat på ett schablonbelopp beroende på det land där du anställer.

Det är obligatoriskt att ha kontakt med en Eures-rådgivare för att få hjälp med utlandsrekrytering och/eller för att publicera lediga tjänster på Eures-portalen.

Projektet främjar mobilitet inom Europa, hållbara rekryteringar och anställningar med bra arbetsvillkor. Projektet kan inte stödja anställningar inom branscher med hög personalomsättning eller som har en eller flera dagars obetald utbildning/provjobb innan anställning eller som har provisionsbaserad lön.

Observera att projektet inte längre kan bevilja ekonomiskt stöd till arbetssökanden för intervjuer eller jobb på företag inom branschen Business support/callcenter som jobbar med försäljning och telemarketing. Detta gäller också i de fall när arbetsgivare som är verksamma inom den branschen själva söker stöd genom projektet. Erfarenheter visar att stöd för jobb inom denna bransch inte är förenligt med projektets grundsyfte, vilket är att främja en varaktig anställning och mobilitet i Europa genom rekryteringar av god kvalitet.

Handläggningstiden är för närvarande 3-6 veckor.

Krav:

 • ni är ett litet eller medelstort företag/organisation med max 250 anställda
 • ni är lagligt registrerade som företag/organisation i ett EU-land, Norge eller Island
 • ni erbjuder anställning till en person som är 18-35 år, som är medborgare och bosatt i ett EU-land, Norge eller Island men inte bosatt i det land där ni anställer
 • ni erbjuder anställning i minst sex månader
 • ni erbjuder lön och villkor enligt nationell arbetsmarknadslagstiftning och praxis, exempelvis kollektivavtal eller minimilön.
 • ni erbjuder ett jobb som är minst 50 procent av en heltidsanställning enligt landets lagstiftning
 • att ni inte erbjuder ett jobb i ett land och därefter sänder ut den anställde att jobba i ett annat land, så kallad utsändning
 • introduktion av den nyanställde ska påbörjas inom de tre första veckorna av anställningen. 

För att söka ersättning:

 • fyll i, skriv ut och skriv under ansökan
 • bifoga registreringsbevis som visar att ert företag är registrerat som arbetsgivare i det land ni anställer, kontoutdrag som visar att ert företag är innehavare av bankkontot, passkopia på de personer ni anställer och deras anställningskontrakt
 • scanna in och mejla ansökan till oss

Ansökan måste ha inkommit till Ditt första Eures-jobb senast dagen innan anställning och introduktion startar. Du får efter vårt godkännande ett Payment request som du ska returnera. Projektet verifierar all information som ges av jobbsökande och arbetsgivare.

Application for financial support for integration programme

Tillägsinformation

Kontakt

yfej@arbetsformedlingen.se

Adress:
Arbetsförmedlingen
EURES/Your first EURES job
113 99 Stockholm

Med ekonomiskt stöd från Europeiska Unionen/2014-2020 EaSi program