Reactivate och relocate

Reactivate och relocate gör det lättare att flytta, att arbeta och att rekrytera personer över 35 år i Europa.

Filmen, från Europeiska kommissionen, visar några exempel på hur du kan dra fördel av Reactivate och relocate och hur det fungerar.

Vad är Reactivate och relocate?

Arbetsförmedlingen driver EU-mobilitetsprojektet Reactivate och relocate. Det är ett projekt som är öppet för sökande över 35 år, med särskilt fokus på de som är arbetslösa, och till arbetsgivare med rekryteringsbehov från alla EU-länder.

Syftet är att matcha arbetsgivare som har svårtillsatta lediga tjänster med kvalificerade kandidater i Europa. Projektet pågår till slutet av maj 2018.


Pekar upp

Om Reactivate och relocate

Det svenska Reactivate-projektet hanterar endast jobb. Det finns andra Reactivate-projekt som drivs av arbetsförmedlingar i Italien och Frankrike och som kan stödja traineeplatser eller lärlingsplatser. För information om det se EURES portalen

Arbetsförmedlingen i Sverige driver projektet i ett konsortium med projektpartners från:

 • Danmark (WIDK)
 • Irland (DSP)
 • Portugal (IEFP)
 • Slovenien (ESS)
 • Spanien (SEPE)

Andra organisationer som deltar är:

 • Finland (TEM)
 • Luxembourg (ADEM)
 • Rumänien (ANOFM)
 • Azoererna och Madeira (IEFP)
 • Naturvetarna
 • Tillväxtverket
 • Work-Live-Stay Södra Denmark
Pekar upp

Information för arbetssökande


Reactivate går ut på att matcha arbetsgivare som har svårtillsatta lediga tjänster med kvalificerade kandidater i Europa. Arbetssökande över 35 år, med särskilt fokus på de som är arbetslösa, och som är intresserade av att delta i Reactivate måste kontakta en Eures-rådgivare eller annan arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen för att få serviceinsatser gällande jobb i Europa. I dessa serviceinsatser ingår: matchning till lämpliga jobb, kontakt med europeiska arbetsgivare med behov att rekrytera och förberedelser inför arbete utomlands.

Alla ansökningar om att delta i Reactivate måste hanteras och skickas in av en Euresrådgivare eller annan arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen.

Kontakta Arbetsförmedlingen eller någon av våra projektpartners för att få mer information om projektet, ansökningshandlingar, information om hur man ansöker, etc.

Projektet Reactivate främjar mobilitet inom Europa, hållbara rekryteringar och anställningar med goda arbetsvillkor. Projektet stödjer därför inte anställningar hos arbetsgivare där en eller flera av följande kriterier är aktuella: branscher med hög personalomsättning, företag inom Business Support/callcenter som jobbar med försäljning och telemarketing, jobb med en eller flera dagars obetald utbildning/provjobb innan anställning samt jobb med enbart provisionsbaserad lön utan någon fast lön.

Arbetssökande som deltar i projektet genom att ta del av serviceinsatser har möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd för: intervjuresa, stöd för flytt och bosättning i det nya arbetslandet, extra stöd till familj om de följer med, en språkkurs och för erkännande av kvalifikationer.

Notera att handläggningstiden för ansökningar är ca 3-6 veckor.

För att vara berättigad att söka till projektet ska du vara:

 • arbetssökande över 35 år
 • medborgare i ett EU-land
 • bosatt i ett EU-land och söka jobb i ett EU-land annat än bosättningslandet.

Arbetssökande som har tagit del av serviceinsatser via Eures-rådgivare eller annan arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen, kan ansöka om ekonomiskt stöd för resa till en jobbintervju. Intervjun kan vara i ett annat EU-land eller i det egna landet, förutsatt att det gäller intervju för ett jobb i ett annat EU-land. Stödet ökar beroende på avstånd och ligger på mellan 100-350 euro, förutsatt att avståndet är över 50 km. Ersättning för dagtraktamente kan också beviljas från 25 euro. Men om de faktiska resekostnaderna är väsentligt lägre än ovanstående belopp så kan ersättningen komma att reduceras.

Projektet Reactivate främjar mobilitet inom Europa, hållbara rekryteringar och anställningar med goda arbetsvillkor. Projektet stödjer därför inte anställningar hos arbetsgivare där en eller flera av följande kriterier är aktuella: branscher med hög personalomsättning, företag inom Business Support/callcenter som jobbar med försäljning och telemarketing, jobb med en eller flera dagars obetald utbildning/provjobb innan anställning samt jobb med enbart provisionsbaserad lön utan någon fast lön.

Ansökningar måste hanteras och sändas in av Eures-rådgivare och/eller annan arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen.

Krav

 • jobbsökande över 35 år
 • medborgare i ett EU-land
 • bosatt i ett EU-land och ansöka om ett jobb i ett annat EU-land än bosättningslandet
 • ansökningar måste sändas in före dagen för jobbintervjun, det går inte att ansöka i efterhand  
 • intervjun måste gälla ett jobb som varar i minst 6 månader
 • arbetstiden måste vara minst 50 procent av den normala veckoarbetstiden
 • att intervjuresan inte betalas av en arbetsgivare, annat projekt eller myndighet.

Tänk på att den arbetssökande blir återbetalningsskyldig för hela beloppet om han/hon av någon anledning inte åker på intervjun utan godtagbara skäl. Om detta sker så måste den arbetssökande kontakta oss snarast.

Ansökan

 • fyll i hela ansökan på datorn, skriv ut den och signera
 • bifoga dokument/e-post från arbetsgivaren som bekräftar att arbetssökanden har kallats till jobbintervju
 • bifoga kopior i pdf på den arbetssökandes: pass, resehandlingar/bokningar, utbildningsbevis/diplom eller cv, platsannons, kontoutdrag som visar att bankkontot tillhör den arbetssökande
 • skanna och skicka ansökan och alla dokument i pdf med e-post  
 • direkt efter jobbintervjun måste intervjuintyg, Confirmation of Attendance, inskickas där arbetsgivaren bekräftar deltagande

Application for travelling expenses for job interview

Confirmation of attendance job interview

Projektet verifierar all information som ges av arbetssökande och arbetsgivare.

Jobbsökande som har tagit del av serviceinsatser gällande jobb i Europa från Eures-rådgivare eller annan arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen har möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd för bosättning i ett annat EU-land innan de har flyttat.   

Bosättningsstödet täcker reskostnader och tillfälligt boende under den första tiden i landet. Arbetssökande får inte ha beviljats stöd för samma sak från arbetsgivaren. Men det finns möjlighet att välja bort stödet från arbetsgivaren för att i stället ansöka om stöd genom projektet. Stödet består av ett maxbelopp som är olika stort beroende på arbetsland från 700-1400 euro.

Stöd till familjen: Arbetssökande som tar med sig sin familj vid flytten till det nya arbetslandet kan få ett extra ekonomiskt stöd för familjen, avseende partner och barn. Stödet är 350 euro/medföljande person, men max 1000 euro/familj.

Projektet främjar mobilitet inom Europa, hållbara rekryteringar och anställningar med goda arbetsvillkor. Projektet stödjer därför inte anställningar inom: branscher med hög personalomsättning, företag inom Business Support/callcenter som jobbar med försäljning och telemarketing, jobb med en eller flera dagars obetald utbildning/provjobb innan anställning samt jobb med enbart provisionsbaserad lön utan någon fast lön.

Ansökningar måste hanteras och sändas in av Eures-rådgivare och/eller annan arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen.

Krav

 • jobbsökande över 35 år
 • medborgare i ett EU-land
 • bosatt i ett EU-land och ansöka om ett jobb i ett annat EU-land än bosättningslandet
 • ansökan måste skickas före den arbetssökande lämnar bosättningslandet och före startdatum för det nya jobbet 
 • ansökan kan inte skickas efter att den arbetssökande har flyttat till det nya landet det går inte att söka i efterhand
 • jobbet måste vara i minst 6 månader och den arbetssökande förväntas stanna hela perioden
 • arbetstiden måste vara minst 50 procent av en normal arbetsvecka
 • lön och arbetsvillkor måste följa nationell arbetslagstiftning, eller praxis, såsom kollektivavtal eller minimilöner
 • får inte ha beviljats stöd för samma sak såsom betald resa eller tillfälligt boende under den första tiden från arbetsgivare, annat projekt eller myndighet.
 • inte berättigad att söka om du har fått anställning i ett land men ska utföra jobbet i ett annat land, s.k. utsänd arbetstagare  

Tänk på att den arbetssökande blir återbetalningsskyldig för hela beloppet om han/hon av någon anledning inte börjar på det nya jobbet eller lämnar jobbet före 6 månader, utan godtagbara skäl. Om detta sker så måste den arbetssökande kontakta oss snarast.

Ansökan

 • fyll i hela ansökan, skriv ut den och signera
 • bifoga kopior i pdf på den arbetssökandes: pass, resehandlingar/bokningar, utbildningsbevis/diplom eller cv, platsannons, kontoutdrag som visar att bankkontot tillhör den arbetssökande
 • för stöd till familjen: bifoga kopia i pdf av familjemedlemmarnas pass och deras resehandlingar/bokningar
 • skanna och sänd ansökan och alla dokument i pdf med e-post

Projektet kommer att be arbetsgivaren att sända in en skriftlig bekräftelse av anställning, Confirmation of Employment, senast 4 veckor efter att anställningen startat. Ekonomiskt stöd kan inte garanteras förrän vi har tagit emot Confirmation of Employment från arbetsgivaren. Projektet verifierar all information som ges av arbetssökande och arbetsgivare.

Application for financial support for relocation expenses

Application for family allowance

Jobbsökande kan ansöka om ytterligare ekonomiskt stöd för att klara utgifterna i samband med att flytta och arbeta i ett annat EU-land, enligt nedan. En förutsättning för att kunna få stöd är att arbetsgivare, annat projekt eller myndighet inte redan betalar för detta. Bifoga även kopia på ditt pass.

Notera att handläggningstiden för ansökningar är ca 3-6 veckor.

Erkännande av kvalifikationer

Om en arbetssökande erbjudits ett jobb, är utvald kandidat i en urvalsprocess (pre-selected) eller bedöms ha goda möjligheter att få ett jobb i ett annat EU-land, och behöver få sina akademiska- och/eller yrkeskvalifikationer erkända, så kan han/hon ansöka om ett ekonomiskt stöd.

Kostnader som uppkommer för att erkänna kvalifikationer kan vara: bestyrkta kopior och/eller översättningar, administrativa förfaranden, övervakad praktik och/eller lämplighetstest etc. Det ekonomiska stödet består av en maxumma på 400 euro och kan sökas efter det att den arbetssökande har skickat sin begäran om erkännande till behörig organisation/myndighet.

Ansökan måste hanteras och sändas in av Eures-rådgivare eller annan arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen.

Application for reimbursement of costs with recognition of academic and/or professional qualifications

Språkkurs

Om en arbetssökande erbjudits ett jobb, är utvald kandidat i en urvalsprocess (pre-selected) eller bedöms ha goda möjligheter att få ett jobb i ett annat EU-land och behöver en kortare språkkurs för att underlätta arbetet, så kan det finnas möjlighet till stöd. Tänk på att ansökan måste vara godkänd av projektet innan språkkursen startar.

Ersättning av kurskostnaden kan beviljas med max 400 euro direkt vid kursstart, och med ytterligare max 400 euro efter godkänd och avslutad kurs och där dokumentation finns som styrker detta såsom kurscertifikat och kvitto. Om språkkursen inte fullföljs så blir personen återbetalningsskyldig för utbetalt belopp. Ansökan måste hanteras och sändas in av Euresrådgivare och/eller annan arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen.

Application for attendance and reimbursement of a language course

Pekar upp

Information för arbetsgivare


Syftet med Reactivate är att matcha arbetsgivare med svårtillsatta lediga platser med kvalificerade kandidater i Europa. Alla arbetsgivare med rekryteringsbehov kan delta i projektet och få rekryteringsservice från Eures-rådgivare/resurs eller annan arbetsförmedlare. Rekryteringsservicen kan innehålla: publicering av lediga platser på Eures-portalen och på jobbportaler i olika europeiska länder, hjälp med att hitta kompetent arbetskraft i Europa samt information om vad som kan vara viktigt att tänka på inför anställning av personer från andra länder.

En förutsättning för att delta är att ett samarbete gällande rekrytering från Europa har etablerats mellan arbetsgivare och Eures-rådgivare/Arbetsförmedlingen. De små- och medelstora arbetsgivare kan även ansöka om ekonomiskt stöd för att erbjuda ett integrationsprogram till sina nyanställda personer, som ska vara över 35 år, och komma från ett annat EU-land. Integrationsprogrammet kan innehålla: jobbintroduktion och utbildning, språkutbildning och administrativ hjälp för att underlätta för den nyanställde att komma till rätta på sin nya arbetsplats med mera. Programmet som kan vara antingen grundläggande eller utökat måste påbörjas inom de tre första anställningsveckorna. Det ekonomiska stödet består av ett max belopp /nyanställd person och varierar från 810-2 000 euro beroende på arbetsland och typ av integrationsprogram. För arbetsgivare i Sverige ligger beloppet på 1 390 respektive 1 740 euro per anställd.

Projektet främjar mobilitet inom Europa, hållbara rekryteringar och anställningar med goda arbetsvillkor. Projektet stödjer därför inte anställningar inom: branscher med hög personalomsättning, företag inom Business Support/callcenter som jobbar med försäljning och telemarketing, jobb med en eller flera dagars obetald utbildning/provjobb innan anställning samt jobb med enbart provisionsbaserad lön utan någon fast lön.

Alla ansökningar till Reactivate ska hanteras och sändas in av Eures-rådgivare eller annan arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen.

Kontakta Arbetsförmedlingen eller någon av våra projektpartners för att få mer information om projektet, ansökningsblanketter, information om hur man ansöker, etc.

Handläggningstiden är för närvarande 3-6 veckor.

För att kunna söka ekonomiskt stöd måste du som arbetsgivare vara:

 • ett litet eller medelstort företag/organisation med max 250 anställda
 • registrerad som företag/organisation i ett EU-land

Villkor

 • erbjuda anställning på minst 6 månader, till en arbetssökande över 35 år från ett annat EU-land
 • erbjuda lön- och arbetsvillkor i enlighet med nationell arbetslagstiftning och praxis såsom kollektivavtal och minimilöner
 • arbetstiden måste vara minst 50 % av en normal arbetsvecka
 • inte erbjuda arbete i ett land och därefter sända ut arbetstagaren för arbete i ett annat land, så kallad utsänd arbetstagare  

Ansökan

 • fylla i hela ansökan, skriva ut och signera den
 • bifoga kopior i pdf format på: registreringsbevis som visar att ert företag är registrerat som arbetsgivare i det land ni anställer, bankkontoutdrag som visar att ert företag är innehavare av bankkontot, passkopia på de personer ni anställer och deras anställningskontrakt
 • skanna and sänd ansökan och alla dokument i pdf-format med e-post

Ansökningar för att delta i Reactivate ska hanteras och sändas in av Eures-rådgivare eller annan arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen.

Kontakta Arbetsförmedlingen eller någon av våra projektpartners för att få mer information om projektet, ansökningsblanketter, information om hur man ansöker, etc.

Ansökan måste skickas in senast dagen före anställningen börjar. Efter godkännande av projektet ska dokumentet Payment request fyllas i och skickas in. Projektet verifierar all information som ges av arbetssökande och arbetsgivare.

Application for financial support for integration programme