Tigrinja

Välkommen till Arbetsförmedlingen

ጋሻ ኣብ ሽወደን

ነቶም ፈለማኦም ንሽወደን ዚመጹ ኣጋይሽ ደገፍና ነበርክት። ብዛዕብቲ ክትረኽቦ እትኽእል ሓገዝ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣንብብ።

ጋሻ ኣብ ሽወደን

Ersättning från a-kassan

Välkommen till Arbetsförmedlingen på tigrinja

Välkommen till Arbetsförmedlingen

Faktablad - Arbetsträning med handledare

Faktablad - Arbetsträning med handledare

Faktablad - Nystartsjobb

Faktablad- Nystartsjobb

Faktablad arbetssocial utredning

Faktablad - Arbetssocial utredning

Faktablad Arbetsförmedlingens register

Faktablad - Arbetsförmedlingens register

Faktablad Arbeta inom Samhall

Faktablad - Arbeta inom Samhall

Faktablad, flyttningsbidrag, ersättning för resor, logi och ledsagare

Faktablad - Ersättning för resor, logi och ledsagare

Faktablad praktik

Faktablad - Praktik

ዕድላት ትምህርቲ ኣብ መደብ ውሕስነት ስራሕን ምዕባለን ንእትሳተፍ

Faktablad om utbildningsmöjligheter för dig som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin

Faktablad jobbgaranti för ungdomar

Faktablad - Jobbgaranti för ungdomar

Faktablad Stöd vid start av näringsverksamhet

Faktablad - Stöd vid start av näringsverksamhet

Faktablad - Arbetsgivarens/anordnarens arbetsmiljöansvar

Faktablad - Arbetsmarknadsutbildning

Faktablad - Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd, SIUS

Faktablad - Stöd till personligt biträde

Faktablad - Unga med funktionsnedsättning

Faktablad - Stöd och matchning – mer stöd i jobbsökandet

Faktablad- Aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning till programdeltagare

Få dina kunskaper beskrivna och bedömda i förhållande till den svenska arbetsmarknaden

Faktablad - Yrkesintroduktionsanställning

Faktablad - Utbildningskontrakt

Faktablad - Aktivitetsbaserad utredning

Informationsblad- Stöd till funktionshindrade att kunna delta i Arbetsförmedlingens aktiviteter

ሓገዝ ንመጋበርያ ስራሕ

Faktablad till arbetssökande - Bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen 

ሓገዝ ንመጋበርያ ስራሕ

Faktablad till arbetsgivare - Bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen 

Tillägsinformation