Tigrinja

Välkommen till Arbetsförmedlingen

Ersättning från a-kassan

Välkommen till Arbetsförmedlingen på tigrinja

Välkommen till Arbetsförmedlingen

För asylsökande - Etablering och arbete i Sverige

Har du fått uppehållstillstånd som flykting? Eller har du flyttat till en anhörig i Sverige som har fått uppehållstillstånd som flykting för högst två år sedan? Då kan du omfattas av lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända.

Vi stödjer dig till arbete i Sverige

Faktablad -  Praktiskt basår

Faktablad - Praktiskt basår

Faktablad - Arbetsträning med handledare

Faktablad - Arbetsträning med handledare

Faktablad om instegsjobb på tigrinska

Faktablad - Instegsjobb

Faktablad - Nystartsjobb

Faktablad- Nystartsjobb

Faktablad lönebidrag

Faktablad - Lönebidrag

Faktablad - Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA)

Faktablad - Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA)

Faktablad - Särskilt anställningsstöd

Faktablad - Särskilt anställningsstöd

Faktablad - Trygghetsanställning

Faktablad - Trygghetsanställning

Faktablad - Utvecklingsanställning

Faktablad - Utvecklingsanställning

Faktablad arbetssocial utredning

Faktablad - Arbetssocial utredning

Faktablad Arbetsförmedlingens register

Faktablad - Arbetsförmedlingens register

Faktablad Arbeta inom Samhall

Faktablad - Arbeta inom Samhall

Faktablad, flyttningsbidrag, ersättning för resor, logi och ledsagare

Faktablad - Ersättning för resor, logi och ledsagare

Faktablad praktik

Faktablad - Praktik

Faktablad jobb- och utvecklingsgarantin

Faktablad - Jobb- och utvecklingsgarantin

Faktablad jobbgaranti för ungdomar

Faktablad - Jobbgaranti för ungdomar

Faktablad Stöd vid start av näringsverksamhet

Faktablad - Stöd vid start av näringsverksamhet

Faktablad - Arbetsgivarens/anordnarens arbetsmiljöansvar

Faktablad - Arbetsmarknadsutbildning

Faktablad - Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd, SIUS

Faktablad - Stöd till personligt biträde

Faktablad - Unga med funktionsnedsättning

Faktablad - Stöd och matchning – mer stöd i jobbsökandet

Faktablad - Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsrapporter

Få dina kunskaper beskrivna och bedömda i förhållande till den svenska arbetsmarknaden

Faktablad - Yrkesintroduktionsanställning

Faktablad - Utbildningskontrakt

Faktablad - Traineejobb

Faktablad - Extratjänst

Faktablad - Aktivitetsbaserad utredning

Faktablad - Introduktion till arbete

Informationsblad- Stöd till funktionshindrade att kunna delta i Arbetsförmedlingens aktiviteter

Tillägsinformation