Waxaan kugu taageereynaa in aad ka shaqeysato Iswiidhan

Adiag oo qaxooti ku yimid miyaad heshay sharciga degganaanshaha? Mise ma waxaad u soo guurtay qof qaraabo ah oo deggan Iswiidhan oo ugu badnaan helay sharcigiisa degganaanshaha labo sano ka hor? Markaas waxaad soo gali kartaa sharciga dadaalka aasaaska qaar dadka cusub.

Ku soo dhawoow xafiiska xidhiidhka shaqada oo kuugu dhaw si aad warbixin dheeraad ah u heshid.

Naga loo soo xariir

Telefoonka 0771 86 01 03

Hawlo si aad dhaqsi shaqo u heshid

Waxaan isla qoreynaa qorshe meeleysi. Qorshahaas waxuu ka koobanyahay hawlo oo kugu caawin doono in aad sida ugu dhaqsiyaha badan u heshid shaqo iyo in aad luuqada iswiidhishka baratid. Sidoo kale talo baan kugu siineynaa wadanka meesha aad fursado shaqo ka heli kartid. Inta aad hawlahaas ka qeybqaadaneysid waxaa lagu siinayaa magdhaw dhaqaale oo lagu magacaabo magdhawga meeleysiga.

Guide på somaliska för dig som är ny i Sverige

(Guide på somaliska för dig som är ny i Sverige)

Tillägsinformation

Warqad warbixin iyo foomam

Markii lagu siiyo ruqsadda degenaanshada —kaalay Xarunta shaqada!
(När du fått ditt uppehållstillstånd - kom till Arbetsförmedlingen!)

Gunnada shaqo meelaynta
(Etableringsersättning)

Fursadda helida hoy degmo ku yaallo
(Faktablad - Erbjudande om boende i en kommun)

Foomam

Lifaaqa dalabka lacagta daganaanshada — tilmaamta habka loo buuxiyo
(Instruktion och ansökan om etableringsersättning)

Soo bandhigida bisha oo loogu tala galay lacagta daganaanshad
(Månadsredovisning för etableringsersättning)

Warbixin arrinta ku saabsan