Ku soo-dhowaada Xafiiska Shaqada

Habka ugu fudud ee loola xiriiri karo adeegga Xafiiska Shaqada waa adigoo adeegsada hoyga Internetka

Adreeska hoyga internetka ee Xafiiska Shaqada waa arbetsformedlingen.se. Waxaa goobtaas ka heli kartaa shaqooyin, shirkadaha shaqooyinka bixiye-na isla goobta ayee adeegsan karaan. Waa warbixin loogu talaggalay ummada oo idil - afar iyo labaatanka saacadood.

Ku cusub Swiidhan

Waxaanu taageero u soo bandhignaa adiga oo ah qof ku cusub Swiidhan.  Akhri wixi dheeraad ah ee ku saabsan nooca caawimaad ee aad heli karto .

Ku cusub Iswiidhan   

Xafiiska guud ee Xafiiska Shaqada - taleefan 0771-416 416

Waxaad kaloo taleefan u soo diri kartaa xafiiska guud, oo taleefanka ku caawini karo. Waxaa lagu hadal siinayaa qof hawlwadene ah. Xafiiska guud qof kasto ayaa soo waco karo, isniin-jimce, saacadaha 8-20, sabti-axad saacadaha 9-16.

Degmooyinka badidooda waxaa laga helaa Xafiiska Shaqada

Haddii taageerada hoyga Internetka ay kugu filnayn, ama aad shaqolaawe tahay, waxaad booqan kartaa Xafiiska Shaqada ee kugu dhow.

Ku saabsan Xafiiska Shaqada

Warbixin ku saabsan Xafiiska Shaqada,waxaa la heli karaa iyadoo ku qoran af ingriisi ama iswiidish. Goobtaan waxaad ka heli kartaa adreesyada, sida sheekada hawlaha Hey'ada. Warbixin ku saabsan xiriiryada, sida adreesyada iyo tilmaanta hawlaha xilsaaran hey'adaha, ururrada, hogamiyeyaalka iyo hawlaha caalamiga ah.

Eures

Warbixin ku saabsan shaqo, shuruuda shaqooyinka iyo xaaladaha noolosha ee dalka Iswiidan iyo dalalka ee xubin ka ah isbahaysiga EU/EES shaqo-dooneyada iyo kuwa shaqada bixiya, waxaa la heli karaa iyadoo af-ingriisiga, jarmal, fransiis iyo iswiidish, adigoo riixa Eures.
Eures

Ha lagu qeexo lana qiimeeyo aqoontaada, iyadoo la barbardhigaayo tan suuqa shaqada dalka Iswiidan ka hirgashay

Tillägsinformation

Warbixin arrinta ku saabsan

Ku soo-dhowoow Xarunta Shaqada
(Välkommen till Arbetsförmedlingen)

Gunnada marka barnaamijka laga qaybgalo iyo safarada
(Ersättning vid program och resor)

Lacagta magdhabidda ee qasnadda shaqo la’aanta
(Ersättning från a-kassa)

Qorsheha Taageero iyo isku habboonaansiinta – taageerada dheeraad ee shaqo raadsashada
(Faktablad - Stöd och matchning – mer stöd i jobbsökandet)

Heshiiska waxbarashada
(Faktablad - Utbildningskontrakt)

Ka wardoon awoodaada camal shaqo qabashada – tijaabi camalo shaqooyin kala duwan adigoo shaqaale ku hoggaaminaayaan
(Faktablad - Aktivitetsbaserad utredning)

Shaqo ku qorida ku salaysan gogoldhigga xirfadda
(Faktablad - Yrkesintroduktionsanställning)

Ha lagu qeexo lana qiimeeyo aqoontaada, iyadoo la barbardhigaayo tan suuqa shaqada dalka Iswiidan ka hirgashay
(Få dina kunskaper beskrivna och bedömda i förhållande till den svenska arbetsmarknaden)

Tababar shaqo oo horjooge leh
(Faktablad - Arbetsträning med handledare)

Qoraal-warbixined ku saabsan shaqo-bilaabid cusub/ shaqo-bilaabid cusub oo gaar ah
(Faktablad - Nystartsjobb)

Baaritaanka shaqo-bulshodeedka
(Faktablad - Arbetssocial utredning)

Diiwanka Xarunta Shaqada
(Faktablad - Arbetsförmedlingens register)

U shaqaynta Shirkadda Samhall
(Faktablad - Arbeta inom Samhall)

Gunnada socdaalada, degaanka iyo wehelka
(Faktablad - Ersättning för resor, logi och ledsagare)

Kallmo dhaqaale oo ku aaddan qalab wax caawiya oo goobta shaqada ah
(Faktablad till arbetssökande - Bidrag til hjälpmedel på arbetsplatsen)    

Kallmo dhaqaale oo ku aaddan qalab wax caawiya oo goobta shaqada ah
(Faktablad till arbetsgivare - Bidrag til hjälpmedel på arbetsplatsen)  

Tababar
(Faktablad - Praktik)

Fursado waxbarasho oo loogu tala galay haddii aad ka qeybqaadaneysid barnaamijka dammaanad-qaadka shaqo iyo horumarin
(Faktablad om utbildnings-möjligheter för dig som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin)

Dammaanad shaqo ee dhalinyarada
(Faktablad - Jobbgaranti för ungdomar)

Taageerada loogu talagalay bilaabida dhaqdhaqaaqa ganacsiga
(Faktablad - Stöd vid start av näringsverksamhet)

Mas'uuliyadda deegaanka shaqada ee loo shaqeeyeyaasha/qabanqaabiyeyaasha
(Faktablad - Arbetsgivarens/anordnarens arbetsmiljöansvar)

Tababarka suuqa shaqada
(Faktablad - Arbetsmarknadsutbildning)

Taageerada gogoldhigga iyo tixraaca gaarka ah
(Faktablad - Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd, SIUS)

Taageerada kaaliye-shaqsiyeedka
(Faktablad - Stöd till personligt biträde)

Dhallinyarada u dhibaataysan itaaldarrada
(Faktablad - Unga med funktionsnedsättning)

Miyaa adiga kaalmo u baahantahay sidaa ugu qeyb-qaadankartid dhaq-dhaqaaqyada xafiiska shaqada?(nformationsblad- Stöd till funktionshindrade att kunna delta i Arbetsförmedlingens aktiviteter)