Ku soo-dhowaada Xafiiska Shaqada

Habka ugu fudud ee loola xiriiri karo adeegga Xafiiska Shaqada waa adigoo adeegsada hoyga Internetka

Adreeska hoyga internetka ee Xafiiska Shaqada waa arbetsformedlingen.se. Waxaa goobtaas ka heli kartaa shaqooyin, shirkadaha shaqooyinka bixiye-na isla goobta ayee adeegsan karaan. Waa warbixin loogu talaggalay ummada oo idil - afar iyo labaatanka saacadood.

Xafiiska guud ee Xafiiska Shaqada - taleefan 0771-416 416

Waxaad kaloo taleefan u soo diri kartaa xafiiska guud, oo taleefanka ku caawini karo. Waxaa lagu hadal siinayaa qof hawlwadene ah. Xafiiska guud qof kasto ayaa soo waco karo, isniin-jimce, saacadaha 8-20, sabti-axad saacadaha 9-16.

Degmooyinka badidooda waxaa laga helaa Xafiiska Shaqada

Haddii taageerada hoyga Internetka ay kugu filnayn, ama aad shaqolaawe tahay, waxaad booqan kartaa Xafiiska Shaqada ee kugu dhow.

Ku saabsan Xafiiska Shaqada

Warbixin ku saabsan Xafiiska Shaqada,waxaa la heli karaa iyadoo ku qoran af ingriisi ama iswiidish. Goobtaan waxaad ka heli kartaa adreesyada, sida sheekada hawlaha Hey'ada. Warbixin ku saabsan xiriiryada, sida adreesyada iyo tilmaanta hawlaha xilsaaran hey'adaha, ururrada, hogamiyeyaalka iyo hawlaha caalamiga ah.

Eures

Warbixin ku saabsan shaqo, shuruuda shaqooyinka iyo xaaladaha noolosha ee dalka Iswiidan iyo dalalka ee xubin ka ah isbahaysiga EU/EES shaqo-dooneyada iyo kuwa shaqada bixiya, waxaa la heli karaa iyadoo af-ingriisiga, jarmal, fransiis iyo iswiidish, adigoo riixa Eures.
Eures

Xaqq miyaad u leedahay dadaalka meeleysiga?

Sharci degganaansho miyaad ka heshay Iswiidhan qaxooti ahaan ama arrimo kale oo qaxootiga la xiriira? Ama ma waxaad leedahay qaraabo oo sharci degganaansho qaxooti aahaan ama arrimo la xiriiro qaxootinimada ugu badnaan labo sano ka hor u helay? Markaas waxaad soo geli kartaa sharciga dadaalka meeleysiga qaar dadka cusub:
Waxaan kugu taageereynaa in aad ka shaqeysato Iswiidhan

Ha lagu qeexo lana qiimeeyo aqoontaada, iyadoo la barbardhigaayo tan suuqa shaqada dalka Iswiidan ka hirgashay

Tillägsinformation

Warbixin arrinta ku saabsan

Ku soo-dhowoow Xarunta Shaqada
(Välkommen till Arbetsförmedlingen)

Lacagta magdhabidda ee qasnadda shaqo la’aanta
(Ersättning från a-kassa)

Qoraalka wargelinta dhaqdhaqaaqyada
(Aktivitetsrapporter)

Qorsheha Taageero iyo isku habboonaansiinta – taageerada dheeraad ee shaqo raadsashada (Faktablad - Stöd och matchning – mer stöd i jobbsökandet)

Barnaamijka saldhigida shaqada
(Faktablad - Introduktion till arbete)

Shaqada ku salaysan tababarka shaqada
(Faktablad - Traineejobb)

Heshiiska waxbarashada
(Faktablad - Utbildningskontrakt)

Ka wardoon awoodaada camal shaqo qabashada – tijaabi camalo shaqooyin kala duwan adigoo shaqaale ku hoggaaminaayaan
(Faktablad - Aktivitetsbaserad utredning)

Taageerada adeega dheeraadka ah
(Faktablad - Extratjänst)

Kaalmo-dhaqaaleedka dhaqdhaqaaqa shaqada iyo Gunnada ka qaybgaleyaasha qorsheha shaqada
(Faktablad - Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning)

Shaqo ku qorida ku salaysan gogoldhigga xirfadda
(Faktablad - Yrkesintroduktionsanställning)

Ha lagu qeexo lana qiimeeyo aqoontaada, iyadoo la barbardhigaayo tan suuqa shaqada dalka Iswiidan ka hirgashay
(Få dina kunskaper beskrivna och bedömda i förhållande till den svenska arbetsmarknaden)

Tababar shaqo oo horjooge leh
(Faktablad - Arbetsträning med handledare)

Hawlgalka saldhig-sannadeedka
(Faktablad - Praktiskt basår)

Jid-marka shaqada waa taageero gaar ah oo shaqada lagu helo
(Faktablad - Instegsjobb)

Qoraal-warbixined ku saabsan shaqo-bilaabid cusub/ shaqo-bilaabid cusub oo gaar ah
(Faktablad - Nystartsjobb)

Shaqo ku qorid ku salaysan kaalmo-dhaqaaleedka mushaharka
(Faktablad - Lönebidrag)

Shaqaalaynta ilaalsan ee loo shaqeeyeha guud
(Faktablad - Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare - OSA)

Taageerada shaqalaynta ee gaarka ah
(Faktablad - Särskilt anställningsstöd)

Shaqalaynta sugan
(Faktablad - Trygghetsanställning)

Shaqaalaynta ku salaysan horumarid
(Faktablad - Utvecklingsanställning)

Baaritaanka shaqo-bulshodeedka
(Faktablad - Arbetssocial utredning)

Diiwanka Xarunta Shaqada
(Faktablad - Arbetsförmedlingens register)

U shaqaynta Shirkadda Samhall
(Faktablad - Arbeta inom Samhall)

Gunnada socdaalada, degaanka iyo wehelka
(Faktablad - Ersättning för resor, logi och ledsagare)

Tababar
(Faktablad - Praktik)

Shaqo- iyo dammaanad horumarin
(Faktablad - Jobb- och utvecklingsgarantin)

Dammaanad shaqo ee dhalinyarada
(Faktablad - Jobbgaranti för ungdomar)

Taageerada loogu talagalay bilaabida dhaqdhaqaaqa ganacsiga
(Faktablad - Stöd vid start av näringsverksamhet)

Mas'uuliyadda deegaanka shaqada ee loo shaqeeyeyaasha/qabanqaabiyeyaasha
(Faktablad - Arbetsgivarens/anordnarens arbetsmiljöansvar)

Tababarka suuqa shaqada
(Faktablad - Arbetsmarknadsutbildning)

Taageerada gogoldhigga iyo tixraaca gaarka ah
(Faktablad - Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd, SIUS)

Taageerada kaaliye-shaqsiyeedka
(Faktablad - Stöd till personligt biträde)

La qabsashada iyo shaqo ka helida dalka Iswiidan
(För asylsökande - Etablering och arbete i Sverige)

Dhallinyarada u dhibaataysan itaaldarrada
(Faktablad - Unga med funktionsnedsättning)

Miyaa adiga kaalmo u baahantahay sidaa ugu qeyb-qaadankartid dhaq-dhaqaaqyada xafiiska shaqada?(nformationsblad- Stöd till funktionshindrade att kunna delta i Arbetsförmedlingens aktiviteter)