Brochures, reports and forms in other languages

For jobseekers

Description

Download

Brochure

Welcome to Arbetsförmedlingen!

Välkommen till Arbetsförmedlingen!

Information for you who are a jobseeker.

Arabic/اللغة العربية
Arli
Dari/دری
English
Finnish/suomeksi
French/français
German/Deutsch
Kalderash
Lovari
Meänkieli
Persian/فارسی
Russian/Русский
Somali/somaal
Sorani/سورانى
Spanish/español
Svenska
Tigrinja

Brochure

Labour market outlook spring 2017

Summary

Brochure

Benefits from A-kassan

Ersättning från a-kassan, information om ekonomisk ersättning när du är arbetslös

Information about financial benefits when you are unemployed.

Arabic/اللغة العربية
Dari/دری
English
French/français
Kurmandji
Pashto
Persian/فارسی
Russian/Русский
Somali/somaali
Sorani/سورانى
Spanish/español
Svenska
Tigrinja

Brochure

Fact sheet for jobseekers - Work introduction

Faktablad om Introduktion till arbete


Arabic/اللغة العربية
Dari/دری
English
French/français
Kurmandji
Pashto
Persian/فارسی
Russian/Русский
Somali/somaali
Sorani/سورانى
Spanish/español
Svenska
Tigrinja

Brochure

Fact sheet for jobseekers - Education contract

Faktablad om Utbildningskontrakt


Arabic/اللغة العربية
Dari/دری
English
French/français
Kurmandji
Pashto
Persian/فارسی
Russian/Русский
Somali/somaali
Sorani/سورانى
Spanish/español
Svenska
Tigrinja

Brochure

Fact sheet for jobseekers - Special employment subsidy

Faktablad om Extratjänst


Arabic/اللغة العربية
Dari/دری
English
French/français
Kurmandji
Pashto
Persian/فارسی
Russian/Русский
Somali/somaali
Sorani/سورانى
Spanish/español
Svenska
Tigrinja

Brochure

Fact sheet for jobseekers - Activity report and development benefits

Faktablad om Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning


Support and Matching - more support in your job search

Faktablad Stöd och matchning - mer stöd i jobbsökandet

Albanska
Arabic/اللغة العربية
Arli
Dari/دری
English
Finska/Suomi
French/français
Kelderash
Kurmandji
Lovari
Meänkiele
Nordsamiska
Pashto
Persiska/فارسی
Russian/Русский
Somali/somaal
Sorani/سورانى
Spanska/Español
Svenska
Thailändska
Tigrinja
Turkiska
Tyska/Deutsch

Fact sheet for jobseekers - Special introduction and follow up support


Faktablad om särskilt introduktions- och uppföljningsstöd, SIUS
Welcome to Sweden and a step-in job

Fact sheet for jobseekers -

Labour market training programme


Faktablad om arbetsmarknadsutbildning
Welcome to Sweden and a step-in job

Fact sheet for jobseekers -

The responsibilities of the employer/service provider for the working environment


Faktablad om arbetsgivarens/anordnarens arbetsmiljöansvar
Welcome to Sweden and a step-in job

Fact sheet for jobseekers -

Job and Development Programme


Faktablad om jobb- och utvecklingsgarantin
Welcome to Sweden and a step-in job

Educational opportunities for participants in the Job and Development Programme Faktablad om utbildningsmöjligheter för dig som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin

Welcome to Sweden and a step-in job

Fact sheet for jobseekers - Compensation for travel, accommodation and an accompanying person

Faktablad om ersättning för resor, logi och ledsagare

Welcome to Sweden and a step-in job

Fact sheet for jobseekers -

Sheltered employment with a public sector employer


Faktablad Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA)
Welcome to Sweden and a step-in job

Fact sheet for jobseekers -

Special Recruitment Incentive in the shape of Entry Recruitment Incentive


Faktablad Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb

Fact sheet for jobseekers - Supported work experience with a supervisor


Faktablad Arbetsträning med handledare
Brochure

Fact sheet for jobseekers - Activity-based investigation

Faktablad om Aktivitetsbaserad utredning (ABU)


Arabic/اللغة العربية

Dari/دری

English
Pashto
Persian/فارسی
Russian/Русский
Somali/somaali
Svenska
Tigrinja

Welcome to Sweden and a step-in job

Subsidy for aids for the workplace 
Faktablad Bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen
Information to employers see below!


Brochure

Modern temporary jobs in the public sector

Moderna beredskapsjobb i staten


Arabic/اللغة العربية
Dari
English
Finnish/suomeksi
French/français
German/deutsch
Kurmandji
Pashto
Persian/فارسی
Russian/Русский
Polska
Somali
Sorani
Svenska
Spanish/español
Tigrinja

Do you need support to be able to take part in Arbetsförmedlingen’s activities?
Informationsblad- stöd till funktionsnedsatta inom etableringsuppdraget att kunna delta i Arbetsförmedlingens aktiviteter.

Arabic/اللغة العربية
Dari
English
French/français
Kurmandji
Persian/فارسی
Russian/Русский
Somali/somaali
Sorani/سورانى
Spanish/español
Svenska
Tigrinja

Högre bidrag till dig mellan 20-24 år som vill slutföra dina studier

Arli
Finnish/suomeksi
Kalderash
Lovari
Svenska

For you who are transferring from the introduction assignment to the ordinary activities of Arbetsförmedlingen

För dig som övergår från Etableringsuppdraget till Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet

Arabic/اللغة العربية
Dari/دری
English
French/français
Kurmandji
Pashto
Persian/فارسی
Russian/Русский
Somali/somaal
Sorani/سورانى
Spanska/español
Svenska
Tigrinja

Unemployment benefits in the EU/EEA and Switzerland

Arbetslöshetsersättning inom EU/EES-området och Schweiz

Unemployment insurance when moving within the EU/EEA and Switzerland.

Starting up a business

Starting up a business

Starta eget företag

The brochure describes the most important information you need to know as an entrepreneur. It includes relevant facts and an overview of the pathways to becoming an entrepreneur.

English
Svenska

Living and working in Sweden

Living and working in Sweden

The brochure is for foreign workers who want to find work in Sweden.

Starting up a business

For you who would like to work in the mining industry


A description of the Swedish mining industry and the increasing need for new labour in pace of expansion.

English
Svenska

Forms for newly arrived

Download form with instructions

Application for introduction benefits

Ansökan om etableringsersättning

Information for those covered by the law on introduction activities for certain newly arrived immigrants (2010:197)

For employers

Description

Download

An introduction to the Swedish Public Employment Service

Working with a visual

disability


Att ha en synnedsättning i arbetslivet
An introduction to the Swedish Public Employment Service

Working with a hearing disability

Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet

An introduction to the Swedish Public Employment Service

Being deaf at a workplace

Att vara döv i arbetslivet

Welcome to Sweden and a step-in job

Subsidy for aids for the workplace 
Faktablad Bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsenTillägsinformation