Tillgänglighet på Arbetsförmedlingen

Tillgänglighet är ett begrepp som används för att beskriva hur väl en verksamhet, information eller lokal fungerar för människor med funktionsnedsättning.

Statliga myndigheter har särskilt ansvar för att genomföra funktionshinderspolitiken. Vi på Arbetsförmedlingen arbetar aktivt för att förbättra tillgängligheten för dig. Vår ambition är att vi ska bli tillgängliga för alla.

Besöksinformation

Innan du besöker oss kan du ta reda på hur lokalernas tillgänglighet är på din lokala arbetsförmedling. Den informationen hittar du när du söker fram just ditt förmedling.

Informationen som visas är till exempel om det finns:

  • parkeringsplats för personer med rörelsehinder i nära anslutning till entrén,
  • en röst som läser upp vilket våningsplan du är på i hissen,
  • hörselteknisk utrustning i mötesrum eller
  • om vi undviker allergiframkallande rengöringsmedel.

Hitta din arbetsförmedling

Vår webbplats

Vi arbetar aktivt med att öka tillgängligheten på vår webbplats. Alla ska kunna använda webbplatsen på ett bra sätt oberoende av fysiska hinder eller teknisk utrustning. Webbplatsen följer e-delegationens Vägledning för webbutveckling och W3C-standard (WCAG 2.0 AA). Dock finns det e-tjänster som ännu inte är tillgänglighetsanpassade.

Vi genomför tester med skärmläsare, som är ett hjälpmedel för dig som har en synnedsättning eller är blind. Vår ambition är att förbättra användbarheten för de som använder skärmläsare och att all information och tjänster ska fungera på sikt med skärmläsare.

Uppläsning

arbetsformedlingen.se är ansluten till Talande Webb som är ett hjälpmedel för dig som hellre lyssnar än läser. Med Talande Webb kan du lyssna på webbplatsens texter och pdf-filer, spara uppläst tal som mp3 (ljudfil), förstora text, använda läslinjal eller skärma av för att hålla fokus på det du läser. Talande Webb är gratis för dig som användare.

För att aktivera Talande Webb klickar du på Lyssna som alltid finns högst upp på arbetsformedlingen.se.

För närvarande är Talande Webb ur bruk, felsökning pågår.

Så här fungerar Talande Webb

Tangentbordsnavigering

Om du har svårt att använda mus kan du navigera med hjälp av ditt tangentbord. I de flesta webbläsare kan du göra det genom att använda tabb-tangenterna.

  • Hoppa till länkar med tabb-tangenten.
  • Enter- eller returtangenten använder du för att aktivera en länk.
  • Hoppa till föregående länk genom att hålla nere shift-tangenten samtidigt som du trycker på tabb-tangenten.

Om det inte fungerar i din webbläsare bör det finnas information om hur du gör i webbläsarens dokumentation eller hjälpsystem.

Snabbkommandon (accesskeys)

Det är möjligt att använda snabbkommandon för att snabbare navigera till olika delar av en sida eller webbplats. Din webbläsare och operativsystem styr hur du aktiverar och använder snabbkommandon. Hur du aktiverar dem beror på vilken webbläsare du har. Se din webbläsares hjälpavsnitt för mer information.

S - Hoppa direkt till textinnehållet på sidan
0 - Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation
1 - Startsida
3 - Webbkarta
4 - Sökfunktion
7 - Kontakt

Förstora innehållet med zoom-funktion

Du kan använda din webbläsares zoom-funktion för att förstora innehållet. Du kan zooma i din webbläsare genom att hålla ner Ctrl-tangenten och rulla på mushjulet. I vissa äldre webbläsare finns inte denna möjlighet, utan då får man i stället öka textstorleken.

Teckenspråk

På vår webbplats finns information på teckenspråk. Du hittar filmerna längst upp på sidan: Teckenspråk.

Information på teckenspråk

Tillägsinformation

Mer information