3 februari 2017

Förändringar i vårt öppna API med långsiktiga prognoser

Från och med februari 2017 kommer Arbetsförmedlingens kortsiktiga prognoser att göras enligt Svensk Standard för Yrkesklassificering version 2012 (istället för tidigare version 1996). Detta innebär en helt ny uppsättning yrken.

De långsiktiga prognoserna kommer preliminärt att presenteras enligt SSYK 2012 för första gången i februari 2018. Detta betyder att vi inte gör några nya långsiktiga prognoser i februari 2017. Under 2017 kommer de långsiktiga prognoserna som gjordes i februari 2016 fortsatt finnas tillgängliga i det öppna APIet - med följande justeringar:

  • Status för prognoserna blir Arkiverad
  • Publiceringsdatum ändras
  • Avpubliceringsdatum läggs till

I och med att prognoserna görs enligt olika versioner av SSYK är det inte längre möjligt att jämföra långsiktiga prognoser med kortsiktiga prognoser.

Tillägsinformation