Visualisering av stadens möjligheter vann Hack for Sweden Award 2016

Hack for Sweden Award tilldelas i år laget Ge0Hack3rs för en webbtjänst som hjälper invånare, besökare, planerare och näringsliv att utnyttja stadens möjligheter.

Hack for Sweden går ut på att med hjälp av myndigheters öppna data skapa nya tjänster och applikationer till nytta för allmänheten.

Ge0Hack3rs får priset för sin ambitiösa och tydlig idé att skapa nytta för både företag, kommuner, medborgare och turister samt genom att använda många datakällor.

Bild på laget Ge0Hack3ers

Hack for Sweden Award 2016. Laget som heter GeOHack3rs består av från vänster Per-Olov Jernberg, Marcus Kempe, Heiti Ernits och Mats Törnberg. Foto: Marck Harris (Hack for Sweden)

Tjänster som utvecklats med vår öppna data

De tjänster som utvecklades med Arbetsförmedlingens öppna data var:

Geoshepherds:

en app som bidrar till att fler folk hittar de jobb där dom trivs och vill jobba med.

Fullt ös, arbetslös!:

visualiserar arbetslöshet med fokus på jämställdhet

Ockupera glesbygd’n:

en tjänst för att erbjuda nyanlända en kombinerad matchning av önskat yrke och bostadstyp.

Växande tävling

Hack for Sweden arrangerades för tredje gången. Tävlingen växer och i år stod 23 statliga myndigheter och organisationer bakom hacket. Hela 22 lag deltog från olika håll i Sverige.

Syftet med öppna data är en öppnare förvaltning, delaktighet och förutsättningar för innovation.

Läs mer om alla bidrag, vinnarna i övriga kategorier och vilka data som använts: www.hackforsweden.se

Mer information om Arbetsförmedlingens öppna data hittar du här: arbetsformedlingen.se/psidata

Tillägsinformation