1 juli 2015

Api för Arbetsförmedlingens kontorsinformation får nya användarvillkor

Från och med den 15 juli 2015 börjar nya användarvillkor gälla för dig som använder våra api för Arbetsförmedlingens kontorsinformation.

Det innebär inte direkta förändringar för dig som användare, vi har försökt korta ned och förenkla dessa villkor. Du hittar de nya användarvillkoren i sin helhet under rubriken Kontaktinformation till arbetsförmedlingarna på arbetsformedlingen.se/psidata

Tillägsinformation