Juridisk information

Här informerar vi om hur vi behandlar personuppgifter som samlas in på arbetsformedlingen.se. Arbetsförmedlingen är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på webbplatsen.

Ändamål för behandling av personuppgifter

Arbetsförmedlingen behandlar dina personuppgifter:

  • för att indentifiera dig och kontrollera att din e-legitimation är äkta
  • för att administrera dina personuppgifter och upprätthålla anknytande funktioner som till exempel register över dig som söker jobb och ingivna handlingar och funktioner för användarstöd
  • när du använder våra e-tjänster.

Specifik information om behandling av personuppgifter i en webbtjänst lämnas i direkt anslutning till respektive tjänst.

Överföring av personuppgifter

E-legitimation och andra handlingar kan lämnas ut när en förlitande part ska kontrollera att elektroniska handlingar som du har undertecknat är äkta och att e-legitimationen inte är spärrad samt för att förlitande parter i övrigt ska kunna bevaka sin rätt med anledning av att e-legitimationer har använts.

Detta innebär att även uppgifter om personnummer och banktillhörighet kan komma att lämnas ut och att uppgifterna kan komma att lämnas till utlandet, så kallad tredje land, för kontroller av handlingar med mera.

Offentlighetsprincipen

Arbetsförmedlingen är en statlig myndighet. Detta innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar, som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Rätt att begära information

Du har enligt 26§ personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis en gång per kalenderår begära utdrag av dina egna uppgifter ur Arbetsförmedlingens register. Om du hittar någon uppgift om dig som är felaktig eller ofullständig ska du meddela Arbetsförmedlingen det.

En ansökan om registerutdrag ska du göra skriftligen till Arbetsförmedlingen. Ansökan ska vara undertecknad. Du kan inte skicka den via mejl.