Arbetsförmedlingen

CV

CV är en förkortning av de latinska orden curriculum vitae.
Det betyder beskrivning av livet på svenska.
I ditt CV ska du alltså
beskriva vad du har gjort i ditt liv.
 
I ett CV ska det stå skrivet vad du kan,
vad du har gjort (i livet) och vad du är bra på.

Tänk på att det ska vara lätt att läsa ditt CV
och att det ska vara lätt att se vad du har gjort.

Därför kan du skriva olika rubriker.
Under varje rubrik skriver du sedan
vad du har gjort.

Här är förslag på några rubriker i ditt CV

 

Personuppgifter

Här skriver du vad du heter, hur gammal du är,
var du bor och ditt telefonnummer.
Du kan också skriva din e-postadress.

Arbetslivserfarenhet

Här skriver du de arbeten som du haft.
Du kan också skriva om du praktiserat någonstans.
Du kan också skriva vad du har lärt dig
på dina olika arbetsplatser.

Utbildningar

Här skriver du de utbildningar som du har gått.
Du ska skriva vad utbildningen heter,
den skola som hade utbildningen
och de år som du gick utbildningen.

Kurser

Här kan du skriva om du gått en kurs
och vad du lärde dig då.

Språk

Här kan du skriva de språk du kan.

Intressen, familj och fritid

Här kan du skriva vad du är intresserad av,
om du brukar göra något speciellt på fritiden,
och om du har familj.

Personliga egenskaper

Här kan du skriva sådant som du tycker att du är bra på,
till exempel om du är bra på att samarbeta med andra,
om du är snabb, noggrann, glad
eller tycker om att arbeta med människor.

Föreningar

Är du med i en förening
som du arbetar med på fritiden?
Då kan du skriva det här.

Referenser

Här skriver du namn på personer
som kan beskriva hur du är som person.

Tillägsinformation