Om du inte är nöjd med ett beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut som Arbetsförmedlingen har tagit för din del kan du begära att vi omprövar beslutet. Vid en omprövning tar vi del av dina synpunkter och gör en ny prövning av beslutet.

Så här gör du

Om du är missnöjd med ett beslut kan du begära att beslutet omprövas. Omprövning innebär att vi tar del av dina synpunkter och gör en ny prövning av ärendet. Vi tittar på eventuell ny information och allt som finns i ärendet sedan tidigare. Du skickar in din begäran om omprövning till det lokala arbetsförmedlingskontor som tagit beslutet du vill klaga på.

Blankett för omprövning

Om du är missnöjd med ett beslut kan du begära att beslutet omprövas. Omprövning innebär att vi tar del av dina synpunkter och gör en ny prövning av ärendet. Vi tittar på eventuell ny information och allt som finns i ärendet sedan tidigare. Du skickar in din begäran om omprövning till Arbetsförmedlingens enhet Ersättningsprövning.

Blankett för omprövning

Om du är missnöjd med ett beslut kan du begära att beslutet omprövas. Omprövning innebär att vi tar del av dina synpunkter och gör en ny prövning av ärendet. Vi tittar på eventuell ny information och allt som finns i ärendet sedan tidigare. Du skickar in din begäran om omprövning till Ekonomiavdelningen på Arbetsförmedlingen.

Blankett för omprövning

Frågor och svar

Det tar i genomsnitt 6-8 veckor från det att vi har tagit emot ett ärende tills vi har fattat beslutet. En del ärenden kan ta längre tid och andra kortare. Det beror bland annat på behovet av utredning i det enskilda ärendet.

Du får ett skriftligt beslut skickat till den postadress du meddelat Arbetsförmedlingen.

Nej, du behöver inte göra något. Vi vill bara att du ska veta att ärendet är hos oss. Du ser också ärende-id och ärendets diarienummer.

Du har möjlighet att lägga till information i ett pågående ärende. Du kan skicka din information till vår e-postadress, eller via vanlig post.

E-post

Postadress:
Arbetsförmedlingen
Central omprövning
Box 80
826 22 Söderhamn

Använd bara ett sätt att skicka in informationen – har du till exempel skickat information via e-post behöver du inte skicka in samma information med vanlig post.

Du kontaktar Arbetsförmedlingens ekonomiavdelning. Kontaktuppgifter finns på den utskickade fakturan.