Nöjd eller missnöjd?

Ring oss!

0771-60 70 00
vardagar 10.00-14.00


Vår adress:

Arbetsförmedlingen Kundrelationer
Box 3000
831 03 Östersund

Tyck till om Arbetsförmedlingen

Kundrelationer är en central sektion i myndigheten. Vi vill gärna ta del av dina synpunkter på Arbetsförmedlingens verksamhet. Du är välkommen att lämna både positiva och negativa synpunkter. Synpunkter dokumenteras och används som underlag för Arbetsförmedlingens utvecklingsarbete. Våra kontaktvägar ser du ovan. Du kan även använda nedanstående formulär. Om du behöver meddela något eller ställa en fråga till din arbetsförmedlare behöver du kontakta din lokala arbetsförmedling, alternativt vår Kundtjänst tel 0771 – 416 416.
Om dina synpunkter handlar om ett specifikt ärende kan vi i dialog med din lokala arbetsförmedling gå igenom handläggningen av ditt ärende. I så fall behöver vi dina personuppgifter. Du som vill lämna synpunkter eller ställa en fråga har möjlighet att vara anonym. Våra svar blir då mer generella än när vikan utgå från just ditt ärende. För att vi skall ha möjlighet att ge återkoppling behöver vi kontaktuppgifter till dig.