Fler kontaktvägar för arbetsgivare

Vid frågor om rekvirering av arbetsgivarstöd - kontakta vår ekonomiavdelning

0771-60 00 02

E-post

Så här går du tillväga vid rekvirering

Vid tekniska problem kontakta vår support


0771-416 416

Mejla supporten

Varselhantering

Vid frågor om varsel, kontakta varselhandläggare.

0771-60 00 03

Så har går du tillväga vid varsel

E-post

DXA - direktöverföring av annonser

Om du som arbetsgivare via dina egna interna system vill föra över annonser till Platsbanken, kontakta oss via e-post.

Läs mer om direktöverföring - DXA

E-post

Tillägsinformation

Kontakta en arbetsförmedlare

Få hjälp och service av arbetsförmedlare när du har allmänna frågor eller frågor om rekrytering. Du kan ringa dagtid och på kvällar och helger.

0771-416 416

Våra telefontider

E-post