Arbetsförmedlingen Stockholm Arbetsgivarcenter

Välkommen till Arbetsförmedlingen! Skriv in dig här på vår webbplats och boka planeringssamtal. Gör det din första arbetslösa dag och glöm inte att ansöka om a-kassa. Även du som är arbetsgivare börjar ditt besök här på vår webbplats. Du hittar några av våra tjänster här nedanför.

Telefon
Växel 0771-60 00 00

Fler kontaktvägar

Arbetsgivarservice
0771-50 85 08

Självservice
för arbetsgivare måndag-fredag enligt överenskommelse

Besöksadress
Englundavägen 13

Postadress
Box 1453
171 28  Solna

Övrig information

Ansvarig chef: Lennart Lundin

Mejla oss

Hörselteknisk utrustning

Tillgänglighet på Arbetsförmedlingen

Allergi eller överkänslighet

Vi har förbud mot pälsdjur, förutom ledarhundar, i våra lokaler.

Vi undviker allergiframkallande rengöringsmedel vid städning.

Tillgänglighet på Arbetsförmedlingen

Vanliga frågor och svar

Det går i vissa fall att skriva in sig via telefon. Du kan skriva in dig via telefon om:

 • webbplatsen har tekniska problem och du inte kan skriva in dig digitalt,
 • du på grund av bristande kommunikationer inte kan ta dig till ett kontor din första arbetslösa dag,
 • kontoret har stängt på en vardag.

På vissa arbetsförmedlingskontor finns ett kundtorg. På ett kundtorg kan du:

 • få information om vad vi kan erbjuda dig
 • använda våra datorer för självservice
 • få information om rekryteringsträffar och andra aktiviteter
 • lämna in blanketter och intyg
 • hämta blanketter

Du bokar om ditt möte med den arbetsförmedlare som du ska träffa. Saknar du kontaktuppgifter och vill avboka ett möte gör du det enklast via telefon eller genom att besöka ett kontor med kundtorg.

Tänk på att höra av dig i god tid före mötet!

Hitta rätt medarbetare

Arbetsförmedlingen Stockholm Arbetsgivarcenter erbjuder en rad tjänster inom rekrytering till arbetsgivare i hela Stockholms län och kan stötta dig som arbetsgivare genom hela anställningsprocessen.

Vi är indelade i branschteam med fördjupad kunskap inom dessa yrkesområden:

 • Besöksnäring
 • Bygg
 • Ekonomi, administration och it
 • Handel och service
 • Pedagogik 
 • Transport och logistik, industri och verkstad
 • Vård och omsorg

Arbetsmarknadsutbildningar

Kortare yrkesutbildningar och rekryteringsutbildningar inom bristyrken.

Euresrådgivare

Vi kan ge dig hjälp och råd om du vill söka jobb eller rekrytera arbetskraft inom EU/EES/Schweiz. Kontakta våra euresrådgivare så får du veta mer. 

E-post

Sverige tillsammans

Vill ditt företag eller organisation hjälpa nyanlända in på svenska arbetsmarknaden?  

E-post

Rikstäckande kunder

Har ditt företag eller organisation rekryteringsbehov på flera olika platser i landet samtidigt?  

E-post 

Snabbspår

Snabbare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända som har utbildning och yrkeserfarenhet i bristyrken.

E-post

Nationella och regionala större arbetsgivare

Samarbetsprojekt med större arbetsgivare, bland annat Äntligen jobb och Unga jobb i samarbete med Swedbank. 

E-post

Praktik och moderna beredskapsjobb i staten

Praktikplatser och beredskapsjobb hos statliga myndigheter för utsatta grupper på arbetsmarknaden.

E-post

Sverige Bygger Nytt

ESF-projekt inom byggsektorn för ökade möjligheter till arbete och kompetensförsörjning inom byggsektorn. Arbeta strategiskt för att öka attraktionskraften av branschen med fokus på jämställdhet, tillgänglighet och lika behandling.

Det här erbjuder vi

 • Urval av kandidater efter noggrann kandidatresearch
 • Rekryteringsevent, både stora och små som vi anordnar
 • Tillgång till Sveriges största cv-bank
 • Kostnadsfri annons i Platsbanken som når arbetssökande i hela Sverige på vår webbplats och vår app Platsbanken

Välkommen att kontakta oss för att diskutera ditt företags anställningsbehov och hur vi bäst kan möta ditt behov.