Arbetsförmedlingen Sjöfart

Välkommen till Arbetsförmedlingen! Skriv in dig här på vår webbplats och boka planeringssamtal. Gör det din första arbetslösa dag och glöm inte att ansöka om a-kassa. Även du som är arbetsgivare börjar ditt besök här på vår webbplats. Du hittar några av våra tjänster här nedanför.

Besöksadress
Nordhemsgatan 12

Postadress
Box 7273
402 35   Göteborg

Öppettider
Endast för bokade besök

Rörelsehinder

Entrédörren har en dörröppnare.

Vi har RWC eller större toalett i lokalen.

Gångvägen fram till entrén är framkomlig för rullstol.

Dörröppningen till entrén är fri från tröskel eller har en tröskel som är max 25 millimeter och avfasad.

Du kan ta dig från entrén till informationsdisken, kapprummet och toaletten utan att passera trappsteg, om ramp eller hiss saknas.

Entrén är i marknivå och är kompletterad med ramp eller hiss, om det finns trappsteg till entrédörren.

Tillgänglighet på Arbetsförmedlingen

Hörselteknisk utrustning

Tillgänglighet på Arbetsförmedlingen

Allergi eller överkänslighet

Vi har förbud mot pälsdjur, förutom ledarhundar, i våra lokaler.

I våra lokaler har vi förbud mot allergiframkallande växter och ämnen som till exempel benjaminfikus, hyacint, björkris och jordnötter.

Vi undviker allergiframkallande rengöringsmedel vid städning.

Vi undviker allergiframkallande rengöringsmedel vid städning.

Vi har förbud mot pälsdjur, förutom ledarhundar, i våra lokaler.

Tillgänglighet på Arbetsförmedlingen

Vanliga frågor och svar

Det går i vissa fall att skriva in sig via telefon. Du kan skriva in dig via telefon om:

  • webbplatsen har tekniska problem och du inte kan skriva in dig digitalt,
  • du på grund av bristande kommunikationer inte kan ta dig till ett kontor din första arbetslösa dag,
  • kontoret har stängt på en vardag.

På vissa arbetsförmedlingskontor finns ett kundtorg. På ett kundtorg kan du:

  • få information om vad vi kan erbjuda dig
  • använda våra datorer för självservice
  • boka möte med en arbetsförmedlare och ändra bokad tid
  • få information om rekryteringsträffar och andra aktiviteter
  • lämna in blanketter och intyg
  • hämta blanketter

Du bokar om ditt möte med den arbetsförmedlare som du ska träffa. Saknar du kontaktuppgifter och vill avboka ett möte gör du det enklast via telefon eller genom att besöka ett kontor med kundtorg.

Tänk på att höra av dig i god tid före mötet!

Du når oss på vårt

gemensamma nummer 0771-370 345

eller e-posta oss på sjofart@arbetsformedlingen.seArbetsförmedlingen Sjöfart en rikstäckande förmedling, som organisatorisk tillhör marknadsområde Göteborg Halland och enheten Södra Göteborg. Arbetsförmedlare inom sjöarbetsmarknaden finns på tre orter: Göteborg (huvudkontor), Stockholm och Helsingborg.

Göteborg

Besöksadress: Nordhemsgatan 12

Helsingborg

Besöksadress: Södergatan 39

Stockholm

Besöksadress: Arenavägen 57, GlobenSkriv in dig på Arbetsförmedlingen

När du söker jobb och ska skriva in dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen Sjöfart måste du ringa oss för tidsbokning. Om du inte befinner dig i närheten av något av våra kontor, skriver du in dig via arbetsformedlingen.se och bokar ett planeringssamtal via Personligt distansmöte. Därefter tar du kontakt med oss och skickar kopior på dina behörigheter och certifikat.

Information om a-kassa

Gäller dig, som arbetar i ett annat EU/EES land, men fortfarande är bosatt i Sverige.

För att du får möjlighet att ansöka om ersättning från a-kassa är första steget att skriva in dig på Arbetsförmedlingen.

I de flesta EU/EES-länder och Schweiz slutar du att omfattas av arbetslöshetsförsäkringen samma dag som anställningen där upphör. Det är därför viktigt att du omgående ansöker om inträde i svensk a-kassa för att inte få något glapp i ditt medlemskap.

Inträde i a-kassan beviljas tidigast från och med den första i den månad som ansökan kommer in till den a-kassa du väljer. Om du till exempel är anställd i Norge till och med den 15 juni är det därför viktigt att a-kassan har din ansökan om inträde innan juni månad är slut. Annars riskerar du glapp i ditt medlemskap, vilket påverkar nivån på eventuell arbetslöshetsersättning.

Om du har arbetat i annat EU/EES-land eller Schweiz ska arbetslöshetskassan utreda om du uppfyller kriterierna för att ses som gränsarbetare, oäkta gränsarbetare (även kallad sällanhemvändare) eller om du kan beviljas ersättning med stöd av 5-årsregeln i Nordiska konventionen. Om du inte uppfyller de kriterierna måste du arbeta i Sverige efter arbetet i utlandet för att det utländska arbetet ska kunna ligga till grund för eventuell arbetslöshetsersättning.

Kom ihåg

Kontakta alltid Försäkringskassan och Skatteverket och eventuellt din a-kassa om du funderar på att arbeta hos en utländsk arbetsgivare. Det handlar om ditt  försäkringsskydd här hemma i Sverige.
Skatteverket når du på telefon 0771-567 567, begär "sjögruppen".
Försäkringskassan når du på telefon 0771-524 524, begär "sjöfartskontoret".

Söka jobb inom sjöfart

För att bli inskriven på Arbetsförmedlingen Sjöfart måste du visa upp såväl behörighet som aktuell och relevant arbetslivserfarenhet. Vi arbetar i första hand med den svenska rederinäringen. Eftersom sjöfarten är global kommer vi även i kontakt med andra länders fartyg genom de olika internationella registren.

Ofta är det snabba ryck som gäller när vi förmedlar arbeten. Befälhavaren kan ringa från sin båt ute till sjöss och begära att få till exempel en matros för påmönstring redan samma eftermiddag. Detta ställer stora krav både på lämpliga arbetssökande och att vi kan få tag på dem omgående.

Information om sjöfart och yrken inom sjöfart

Yrken och utbildningskrav

Andra webbplatser inom sjöfart

Arbetsförmedlingen Sjöfart på Facebook 


Ring och boka tid på vårt gemensamma nummer 0771-370 345 eller e-posta oss på sjofart@arbetsformedlingen.se