Arbetsförmedlingen Krokom

Rörelsehinder

Gångvägen fram till entrén är framkomlig för rullstol.

Entrén är i marknivå och är kompletterad med ramp eller hiss, om det finns trappsteg till entrédörren.

Entrédörren har en dörröppnare.

Du kan ta dig från entrén till informationsdisken, kapprummet och toaletten utan att passera trappsteg, om ramp eller hiss saknas.

Vi har RWC eller större toalett i lokalen.

Tillgänglighet på Arbetsförmedlingen

Allergi eller överkänslighet

Vi har förbud mot pälsdjur, förutom ledarhundar, i våra lokaler.

Vi undviker allergiframkallande rengöringsmedel vid städning.

Tillgänglighet på Arbetsförmedlingen

0771-60 00 00


Telefontider
Växeln är öppen
måndag-fredag 8-16.30

Besöksadress
Offerdalsvägen 7
Krokom
Öppettider
måndag, onsdag
10-12, 13-15

Självservice
måndag-fredag 7.30-17
Skicka e-post till oss

Arbetsgivarservice
010-488 35 30

Ansvarig chef
Mats Nordenström
Postadress
Box 20
835 21 Krokom
Fax
010-486 01 00

Skriv in dig och boka tid för ditt första möte hos oss

När du loggar in med e-legitimation, kan du skriva in dig som ny arbetssökande på vår webbplats. Samtidigt kan du boka tid för ditt första planeringssamtal med en arbetsförmedlare.

Skriv in dig och boka tid

Anmälan till arbetslöshetskassan när vi har stängt

Behöver du anmäla dig till arbetslöshetskassan en vardag då vi har stängt kan du ringa oss på 0771-60 00 00. Du ska sedan besöka oss enligt den överenskommelse som görs i samband med telefonanmälan.
Det är viktigt att du gör telefonanmälan din första arbetslösa dag och att du personligen besöker oss igen, enligt den överenskommelse som görs i samband med telefonanmälan.