Yrken och utbildningskrav inom sjöfart

Lättaste sättet att få arbete till sjöss är genom utbildning. Det finns särskilda krav på bland annat syn och hörsel. Arbetstider och längd på tjänstgöringspassen är mycket varierande och olika beroende av befattning, fartygstyp, avtal och fartområde.

Transportstyrelsens krav

Transportstyrelsen ställer krav på behörigheter för de i besättningen som ingår i säkerhetsbesättningen. (I princip samtliga i driftbesättningen). Här finner du dels information om behörigheter och krav samt de regler som gäller i Sverige för svenska och utländska fartyg i svenska farvatten.

Transportstyrelsen 

Yrkesgrupper till sjöss

 • Fartygsbefäl
 • Maskinbefäl
 • Däckspersonal
 • Maskinpersona
 • Intendenturpersonal

Läs om olika yrken ombord

Svensk Sjöfart

Sjöfartens Utbildningsinstitut (SUI)

Satsa på sjöfart (filmer)

Sjönäringens uppdelning

Sjöfartsnäringen kan delas in i följande kategorier:

 • Handelsflottan
 • Färjesjöfart
 • Skärgårdstrafik
 • Kryssningsbranschen
 • Offshore

Om kategorierna

Tillägsinformation

Yrkesgrupper till sjöss

 • Fartygsbefäl
 • Maskinbefäl
 • Däckspersonal
 • Maskinpersonal
 • Intendenturpersonal samt övriga yrkesgruppern inom den maritima sektorn

Om yrkesgrupperna