Sjönäringen

Handelsflottan

Handelsfartyg indelas i ett antal huvudgrupper, beroende på vilken last de är konstruerade för. Exempelvis; tankfartyg indelas i gas-, kemikalie-, produkt- och råoljetankfartyg. Övriga fartyg kan indelas i bulkfartyg, containerfartyg, roro- eller lolofartyg samt biltransportfartyg.

Färjesjöfart

Som färjor kan man kategorisera allt från små vägfärjor till stora passagerarfartyg med bildäck. Gemensamt för dem är att de utför någon form av kombinerad transport av människor och fordon.

Sverige har färjeförbindelser till sina grannländer från hamnar längs nästan hela kusten, från Skellefteå till Strömstad. Exempel på sådana linjer är Stena line, Silja line, Viking line, Nordö link, TT-line, Scandlines, Destination Gotland, Eckerö Linjen.

Typiskt för färjetrafiken är en tydlig indelning i hög- och lågsäsong. De viktigaste kundgrupperna under lågsäsong är kryssnings- och konferensresenärer, som utnyttjar fartyget för andra ändamål än för transport. Under högsäsong, som för de flesta linjer infaller under sommarens semestermånader, domineras passagerarsammansättningen av turister och personer på semesterresa.

Skärgårdstrafik

En omfattande verksamhet i stora delar av Sverige där inslaget av säsongsarbete är stort.

Kryssningsbranschen

Kryssningsmarknaden är en mycket speciell sjöfartssektor som föddes för ungefär 80 år sedan. Sverige var fram till mitten av sjuttiotalet en av de stora deltagarna i denna trafik, bland annat med Svenska Amerikalinjen. Verksamheten togs av olika anledningar därefter över av grekiska och norska intressen som numera dominerar marknaden.
Allt fler människor världen över bedöms vara potentiella kryssningsresenärer och kryssningsbranschen växer.
Hela världen som arbetsfält och kombinationen av inkomst och kryssning är lockande för många.

Observera att de kryssningsfartyg som trafikerar våra farvatten sällan eller aldrig är under svensk flagg och därmed inte heller innefattas av svensk lagstiftning. Om den ombordanställde har anknytning till Sverige gäller dubbelbeskattningsavtal mellan anställningslandet och Sverige enligt svensk skattelagstiftning.

Det är viktigt att man skaffar fram fakta innan man skriver på ett kontrakt om anställning. De flesta webbplatser som beskriver kryssningsbranschen är väldigt positiva. Verkligheten kan vara annorlunda.

De flesta arbetsuppgifterna på ett kryssningsfartyg går att likna vid de som finns på ett större hotell. Och förutom att arbetstiderna normalt är 8-12 timmar per dag sju dagar i veckan, så skriver du ofta på ett kontrakt på normalt minst 4-6 månader.
Vanligt förekommande frågor och svar

Offshore

Utvinning av olja och gas till havs har lagt grunden för en betydande marknad för sjöfarten.
Offshoreverksamheten i Nordsjön genererar sammanlagt omkring 50 000 direkta arbetstillfällen som i sin tur skapar en omfattande sysselsättning i kringverksamheter och landbaserad industri.

Tillägsinformation