Söka jobb inom sjöfart

För dig som vill jobba till sjöss eller vill ha information om sjöfartsyrken finns en rikstäckande specialarbetsförmedling som du kan vända dig till — Arbetsförmedlingen Sjöfart.

Arbetsförmedlingen Sjöfart har under olika namn förmedlat sjöfolk till fartyg och rederier i 250 år. Arbetsförmedlingen Sjöfart har stor bransch- och yrkeskunskap och sjömansförmedlare finns på tre orter i landet:

  • Stockholm
  • Göteborg
  • Helsingborg

  För att bli inskriven på Arbetsförmedlingen Sjöfart måste du visa upp såväl behörighet som aktuell och relevant arbetslivserfarenhet.   Arbetsförmedlingen Sjöfart arbetar i första hand med den svenska rederinäringen men då sjöfarten är global kommer de även i kontakt med andra länders fartyg genom de olika internationella registren.

Ofta är det snabba ryck som gäller när Arbetsförmedlingen Sjöfart förmedlar arbeten. Befälhavaren kan ringa från sin båt ute till sjöss och begära att få till exempel en matros för påmönstring redan samma eftermiddag. Detta ställer stora krav både på att lämpliga arbetssökande och att de kan få tag på dem omgående.  

Yrken och utbildningskrav inom sjöfart

Läs om vilka yrkesgrupper som finns till sjöss, vilka utbildningar som krävs och hur sjönäringen är uppdelad.

Yrken och utbildning

Tillägsinformation