Att välja yrke

Vanliga frågor
 
Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna om att välja yrke eller utbildning.
 
Ska jag satsa på utbildning eller arbete?
Utbildning lönar sig, utbildning är en investering. Man måste ställa frågan vad som menas med lönsamhet. Är utbildningen lönsam ur ekonomisk synpunkt, dvs får du tillbaka den ekonomiska uppoffring du gjort under studietiden i form av en framtida hög lön? Eller är lönsamheten den att du i framtiden får intressanta arbetsuppgifter och lättare att få och behålla ett arbete? Eller har själva utbildningen ett sådant egenvärde att en osäker arbetsmarknad inte har någon betydelse?

Ett alternativ till att satsa på utbildning eller arbete är att satsa på både och exempelvis kombinera deltidsstudier med deltidsarbete.

 
Vågar jag låta mina intressen styra mitt yrkesval eller ska jag låta arbetsmarknadsutsikterna styra?
Hur lång är vägen för att förverkliga mitt val? Arbetsmarknaden förändras. Vad som gäller när du påbörjar en utbildning är kanske inte detsamma som när du avslutar denna. Är dina intressen starka för ett yrke/yrkesområde så kanske detta medför att du på ett väldigt aktivt sätt söker praktikarbete, skaffar nätverk under studietiden för att kompensera eventuella svårigheter på arbetsmarknaden. Ju viktigare möjligheten att få arbete är desto viktigare att väga in arbetsmarknadsaspekterna. Varför ska intressen och arbetsmarknadsaspekter ses som motstridiga element? Bra att väga in bägge.
 
Kan man lita på arbetsmarknadsprognoserna? I vilket yrke har jag en framtid?
Ingen kan garanteras en framtid i ett yrke genom en arbetsmarknadsprognos. Ju längre tid som förflyter mellan ditt val av yrke och den dag du är redo att söka arbete desto svårare är det att veta vilket arbetsmarknadsläge som kommer att råda. Ju osäkrare framtiden i yrket är desto viktigare att valet är ordentligt förankrat t ex genom ett starkt intresse.
 
Är jag för gammal för att börja studera?
För gammal ur vilken aspekt? Handlar det om möjligheten att få studiestöd? Eller handlar det om inträdeskrav där krav på en högsta ålder anges? I övrigt är ålder något relativt. Vi kan i tidningarna läsa hur pensionärer startar en lång utbildning och avslutar den med doktorsexamen. I princip kan man säga att det är aldrig för sent.
 
Vågar jag ta studielån? Finns det andra sätt att finansiera studier?
Varför ska steget kännas stort för att låna till sin egen kompetenshöjning när steget att låna pengar till resor, bil, båt eller bostad ibland kan kännas mindre? Att ta ett studielån för att öka sin egen konkurrenskraft på arbetsmarknaden ger förhoppningsvis ett bättre läge på marknaden och en större möjlighet att välja bland de jobb som intresserar.

Det finns olika slags studiestöd. Till CSN >>
Andra finansieringsmöjligheter kan vara banklån, stipendier eller ersättning, lön från arbetsgivaren. Till Stipendieguiden>>

 
Klarar jag av att studera?
Innan man påbörjar studier uppstår ofta frågor som "Hur höga är kraven på utbildningen?" "Räcker mina förkunskaper till?" och "Hur hög är studietakten?" Är du mycket osäker kan ett alternativ vara att pröva på studier genom att begränsa sig till ett ämne, kanske i form av fritidsstudier.

För den som gick i skolan för flera år sedan är det viktigt att komma ihåg att undervisningen och formerna för denna idag skiljer sig från gårdagens. Det finns så många nya möjligheter inom t ex komvux. Fråga studie- och yrkesvägledaren vid skolan.

 
Kan jag börja läsa engelska/data på komvux fastän jag inte vet vad jag ska bli?
Ämnen som engelska och data efterfrågas i flertalet yrken. Ett sätt att komma in i studier kan just vara att starta med allmängiltiga/allmänna ämnen. De är aldrig bortkastade. Varken i yrkes- eller privatlivet. Samtidigt gäller att om man är inriktad på ett mål ökar möjligheterna att sig dit. Ta därför del av den information som finns om yrken och utbildningar.
 
Jag vill börja studera igen. Hur gör jag?
Frågor som rör hur man gör när man vill börja om på nytt med tidigare påbörjade studier möjligheterna att komplettera studier, och hur man får vetskap om alternativa studievägar och vilken av dessa som är bäst kan besvaras av studie- och yrkesvägledare vid skolor studievägledare vid högskolorna och arbetsförmedlare vid arbetsförmedlingarna.
 
Vilka möjligheter har jag att arbeta utomlands?
Fri rörlighet för medborgarna, är en grundläggande rättighet som ger dig möjlighet att fritt söka arbete inom EU/EES-området. EU/EES-medborgare behöver inget arbetstillstånd i dessa länder. Men det finns några viktiga detaljer som du behöver veta i förväg för att undvika dröjsmål och besvikelser. Här kan du får vägledning i ditt val att söka dig utomlands och också information om andra länder utanför EU/EES. Till Arbetsförmedlingens Centrala Utlandsportal>>
 
Vilka möjligheter har jag att studera utomlands?
Möjligheterna att studera utomlands är många. Att informera sig ordentligt och förbereda sig noggrant är ofta nyckeln till en lyckad utlandsvistelse utomlands. Här finns länkar>> som kan vara användbara om du är intresserad av att studera utanför Sverige.
 
Finns det olika sätt att välja yrke?
"Vänta och se metoden" går ut på att låta någonting eller någon annan styra valet. Du kan t ex vara att du väljer flera olika utbildningar och ser vad du kommer in på, det innebär att du kan skjuta upp beslutet.

Fördel: Om du har "tur" kanske du bara kommer in på en utbildning och slipper själv välja.

Nackdel: Fungerar inte i alla lägen, många gånger hamnar man i situationer där man måste välja.

Försöka se de olika valen i ett större sammanhang och i ett längre tidsperspektiv.

Fördel: Att "se längre än näsan räcker" är ofta bra. Ett års extra studier kanske är en kort tid om man ser i ett tidsperspektiv fram till pension.

Nackdel: Det är svårt att planera sin framtid i ett längre tidsperspektiv. Det är inte säkert att jag tänker likadant om 10 år.

Studie- och yrkesvalet kan göras marknadsanpassat dvs utgå ifrån vad som är mest gångbart på arbetsmarknaden.

Fördel: Det är sannolikt lättare att få jobb.

Nackdel: Ingen kan med säkerhet säga hur framtiden kommer att se ut och var jobben kommer att finnas.

Studie- och yrkesvalet kan vara individanpassat, dvs utgå ifrån intressen, egenskaper anlag mm.

Fördel: Arbete är en väsentlig del av livet, att kunna identifiera sig med yrket och känna en lust att gå till jobbet är ofta lättare om man har gjort ett val utifrån sig själv och den man är.

Nackdel: Svårt att veta vem man är och vad man vill.