Att välja yrke


Börja med att logga in om du vill spara dina uppgifter.

Vad är viktigt för dig?
 
Dina intressen är naturligtvis viktiga när du ska välja yrke, men det finns mycket annat som också kan vara av betydelse. Tänk igenom vad som är viktigt för dig. Slump eller medvetet val?
Det tar ca 20 minuter. Du kan hoppa över frågor som du inte tycker är av intresse för dig. Du kan alltid markera flera alternativ på varje fråga.
Du får en sammanställning av dina önskemål som du kan använda som checklista när du läser mer om olika yrken eller som förberedelse inför ett samtal med en yrkesvägledare.
 
 1. Framtidsutsikterna på arbetsmarknaden.
 2. Vill du satsa på utbildning?
 3. Pengar till utbildning
 4. Kan du flytta?
 5. Hur viktig är lönen?
 6. Hur vill du jobba?
 7. Vad är en utmaning för dig?
 8. Vill du göra karriär?