Lönekonsulten hjälper företagen med löner

Elisabeth Ottosson hjälper företag med deras löner och ser till att de anställda får ut sin lön. Hon är lönekonsult och har ca 400 anställda som hon administrerar lönen för. Varje månad ska lönerna betalas ut, men ingen månad är den andra lik.

Bild på en lönekonsult.

Elisabeth Ottosson är lönekonsult.

Berätta om ditt jobb!

– Här på BTR arbetar jag som lönekonsult, vilket innebär att jag har kundansvar för flera företag och administrerar lönen varje månad. Många av kunderna är utländska företag med filial* i Sverige, flertalet av dessa har oftast bara en eller några anställda. Många kan inte den svenska lagstiftningen så därför tar de hjälp av oss.

Vad är roligast med ditt jobb?

– Det som är inspirerande och roligt med att jobba som lönekonsult är att man aldrig blir fullärd. Jag lär mig ständigt nya saker varje dag. Lagar förändras, vilket man måste ha koll på.

– Kundkontakten är en viktig och rolig del i arbetet. Att jag får visa att jag har kunskap om området och förklara vad som gäller. Till exempel hur semesterlagen och sjuklönelagen fungerar.

– Många av företagen som vi hjälper har kollektivavtal eller egna policys. Då måste man veta en del om det, eller var man hittar svaren.

Vilka utmaningar möter du i ditt arbete?

– Tidspressen är nog den största utmaningen i mitt arbete. Hur jag ska hinna med allt, hur jag ska prioritera för att få det att gå ihop och att göra saker i rätt ordning för att kunden ska bli nöjd.

– Från mitten på varje månad fram till att lönerna ska betalas ut är det mycket att göra. Då ska jag registrera frånvaro, bonusar som kommit in, löneförhöjningar och nyanställningar. Allt ska läggas in i lönesystemet.

Vilka egenskaper är viktiga i din yrkesroll?

– I arbetet som lönekonsult tycker jag att det är viktigt att vara lösningsfokuserad, men även att tänka logiskt och matematiskt. Man måste kunna ha koll på flera saker samtidigt.

– Sedan måste man vara serviceinriktad och även kunna uttrycka sig bra i tal och skrift. Mycket utav kundkontakten sker via telefon eller e-post och kommunikationen sker på engelska. Det är viktigt att ha baskunskaperna i det engelska språket.

Text och foto: Jacob Grönlund.

Elisabeth Ottosson

Arbetsplats: BTR Accounting and payroll services i centrala Stockholm.
Yrke: Lönekonsult.
Utbildning/erfarenhet: Har studerat YH-utbildning med inriktning löneekonom. Gjorde sin praktik på BTR och fick tillsvidareanställning i januari 2015. På gymnasiet läste Elisabeth naturvetenskapliga programmet med djurinriktning, drömmen var då att bli veterinär.
Fritidsintressen: Träning och djur, främst sina katter och hund.

*Filial är en företagsform som innebär att ett utländskt företag bedriver näringsverksamhet i Sverige genom ett avdelningskontor med självständig förvaltning. (Källa: bolagsverket.se)