Intensiv sommar för skadedjursteknikern

Råttor, getingar och vägglöss är skadedjur som Krister Thuresson bekämpar. På sommaren är det fullt upp med sanering mot getingar.
– Då har vi som mest att göra, det kan bli uppemot 20 saneringar om dagen, säger Krister Thuresson, skadedjurstekniker på Anticimex.

Krister Thuresson arbetar med att bekämpa skadedjur hos framförallt företagskunder.

Krister Thuresson arbetar med att bekämpa skadedjur hos framförallt företagskunder.

Krister Thuresson skulle först bli gymnasielärare i idrott, hälsa och historia. Han tog examen 2010 och blev samtidigt erbjuden en tjänst på serviceföretaget Anticimex i Växjö där han tidigare sommarjobbat. Han trivdes så bra, tog chansen och har nu jobbat som skadedjurstekniker på företaget i flera år.

Berätta om ditt jobb!

– Jag jobbar med företag och privatkunder som behöver hjälp med saneringar. Det gäller insekter och skadedjur som ger sig på hus och hem, till exempel råttor, möss, getingar, myror och vägglöss. Jag har ofta inbokade besök hos företagskunder och mycket av arbetet är förebyggande.

Gasmask och skyddsutrustning behövs.

Gasmask och skyddsutrustning behövs.

– Under hösten bekämpar vi oftast möss och råttor. På sommaren är det högsäsong för getingar, då har vi som mest att göra och det blir mycket akutsaneringar. Det kan bli ungefär 10-20 saneringar om dagen.

– Vägglöss och kackerlackor har ökat och blivit ett stort problem. Vi har en dag i veckan som vi enbart jobbar med den typen av skadedjur. Ofta sanerar vi i flera omgångar.

Vad är bäst med yrket?

– Friheten! Jag har frihet under ansvar, jobbar självständigt och fattar egna beslut. Ingen dag är den andra lik. Det ingår mycket kundkontakter i jobbet, vilket jag tycker är roligt.

– Det finns flera möjligheter att utvecklas inom yrket, det blir vad man gör det till. Jag håller en del föreläsningar om vägglöss hos kunder. Det är inget som ingår i arbetet utan det har jag jobbat fram själv. Då får jag utöva den pedagogiska förmågan som jag har med mig från lärarutbildningen.

Vilka nackdelar har yrket?

– Det kan vara stressigt ibland, framförallt under sommaren när det är som mest att göra.

Finns det några risker med arbetet?

– Själva arbetet är säkert, vi har skyddsutrustning. Bilolyckor kan vara en risk eftersom jag kör mycket bil i jobbet. Jag klättrar även på stegar och springer på tak. Ibland är jag uppe på höga höjder.

Vilka egenskaper är viktiga för en skadedjurstekniker?

– Social kompetens är viktigt eftersom man träffar mycket kunder. Det är också viktigt att bygga långsiktiga relationer med kunderna så att de känner förtroende och litar på en.

Text och foto: Hanna Glössner.

Krister Thuresson

Arbetsplats: Anticimex i Växjö.

Yrke:
Skadedjurstekniker.

Utbildning/erfarenhet:
Gick industriprogram på gymnasiet. Utbildade sig senare till gymnasielärare i idrott, hälsa och historia. Sommarjobbade på Anticimex, gick några internutbildningar och jobbar nu heltid som skadedjurstekniker. Är också skyddsombud på arbetsplatsen.

Fritidsintressen:
Familjen, fiske och golf.

Tillägsinformation