Skattehandläggare med funktionsansvar

Skattehandläggaren Sandra trivs med en statlig anställning och den trygghet det medför. Hon är civilekonom i grunden och har utvecklats mycket sedan hon började jobba på Skatteverket 2012. Förutom handläggning av deklarationer är hon funktionsansvarig för inkomstbeskattningen på sitt kontor.
– Det är roligt att kunna utvecklas inom ledarskap och den typen av frågor också, säger hon.

Bild på skattehandläggaren Sandra som handlägger ärenden.

Varför ville du arbeta som skattehandläggare?

– Jag ville testa på att jobba statligt och lära mig mer om skatteväsendet. Det berör alla människor och är till för medborgarna. Skatteverket erbjöd ett brett arbetsområde och många utvecklingsmöjligheter.

Vad har du för arbetsuppgifter?

– Jag arbetar som skattehandläggare och funktionsansvarig avseende inkomstbeskattningen för hela mitt kontor. Som handläggare arbetar jag med beskattning av privatpersoner och näringsidkare. Huvuduppgiften är att granska inkomstdeklarationer så att de blir korrekta.

– Jag utreder allt från större avdrag till enkla formaliafel. En annan uppgift är att hantera omprövningar när folk inte är nöjda med sina beslut, till exempel avdrag som inte har blivit godkända. Jag jobbar också med internationella ärenden som kräver lite mer utredning.

– Som funktionsansvarig är jag en utökad resurs för arbetsledningen. Jag fördelar uppgifter, planerar och resursätter arbetet tillsammans med min chef. Jag har även ett handledningsansvar för nyanställda. Omfattningen som funktionsansvarig varierar i olika tidsperioder.

Vad är det bästa med ditt yrke?

– Att det är så varierat med nya utmaningar hela tiden. Det är ett utvecklande arbete och blir aldrig enformigt eftersom man jobbar med olika saker.

Vilka utmaningar möter du i ditt yrke?

– Det kan komma kluriga ärenden som man inte riktigt vet hur man ska hantera, då kan vi ta hjälp av särskilda kvalificerade beslutsfattare. Vi jobbar även under tidspress och har som mål att ha så kort handläggningstid som möjligt.

– Som funktionsansvarig är utmaningen att upprätthålla en bred kompetens och vara uppdaterad kring handläggarjobbet.

Vilka förmågor är viktiga i din yrkesroll?

– Bra bemötande mot deklaranterna och att kunna kommunicera tydligt! Ta initiativ, både för sin egen utveckling och för effektiviteten i arbetet. Kunna arbeta både självständigt och i team. Analysera och dra slutsatser.

Text och foto: Hanna Glössner.

Sandra

Yrke: Skattehandläggare.

Utbildning/erfarenhet: Gick naturvetenskapliga programmet på gymnasiet. Studerade civilekonomprogrammet under fyra år på Linnéuniversitetet.

Arbetsplats: Arbetar på ett skattekontor i södra Sverige sedan 2012.

Arbetstider: Flexibel arbetstid, vilket innebär att hon jobbar åtta timmar och börjar när hon vill mellan 06-09 och slutar mellan 15-18.

Fritidsintressen: Tycker om att resa! Tränar en hel del och umgås med familj och vänner.