Boendestödjaren motiverar och hjälper

Boendestödjaren Martina Nilsson trivs bra med arbetet att hjälpa människor. Det är en yrkesroll där kunskapen om olika samhällsfunktioner sätts på prov. Ena dagen hjälper hon en klient med att handla mat, andra dagen kan det handla om att lösa boende- eller skuldfrågor för en annan individ. 

Bild på boendestödjaren Martina och hennes klient.

Berätta om ditt jobb!

– Jag arbetar inom boendestöd för människor med missbruks- och beroendeproblematik. Jag träffar väldigt många människor med olika behov av stöd. Det kan vara allt från att klienten är aktiv i ett missbruk, eller på väg ut ur ett missbruk, och behöver stöd för att klara av en fungerande vardag. Klienterna är allt mellan 20 till 90 år. Många kan stå långt ifrån samhället, leva mycket utsatt och behöver stöd med att lotsas tillbaka. Andra klarar av att upprätthålla sitt vardagsliv, men behöver stöd att arbeta med sin nykter- och drogfrihet.

Det jag har lärt mig i arbetet är att många av människorna jag är boendestödjare för kan uppleva det svårt att lita på andra. Därför är det oerhört viktigt med bemötandet. Klienten måste känna sig trygg och kunna lita på mig. Jag måste bygga ett förtroende och först då kan man börja hjälpa dem.

Bild på matlagning.

Vad är det som gör att du trivs med yrket?

– Jag trivs väldigt bra med att arbeta med människor och jag gillar att det händer olika saker varje dag. Man kanske har dagen planerad, men man vet aldrig vad som sker. Det kan vara utmanande, men det är det som är roligt med arbetet också.

– De olika stöd en klient kan tänkas behöva förändras med tiden. Mycket handlar om att vara flexibel och möta personen där den är. Att förutsättningarna och behoven förändras är utmanande och något jag trivs väldigt bra med.

Vad är viktigt att veta om boendestöd?

– Boendestöd är ett frivilligt stöd som man ansöker om. Stödet som vi erbjuder våra klienter planeras utefter deras behov och mål. Vi arbetar med mycket stora och skilda områden. I vissa fall kan det vara så att en klient behöver stöd att få ett eget boende och flera instanser och myndigheter är inblandade. Det är viktigt att förstå att vi som boendestödjare inte gör något åt någon, vi gör något med någon. Med detta menar jag att klienten måste vara delaktig och drivande i arbetet att klara av en fungerande vardag.

Text: Rikki Bråth.
Foto: Hanna Glössner.

Martina Nilsson

Yrke: Boendestödjare och samordnare.

Arbetsplats: Anställd av Karlstad kommun, men arbetsplatsen varierar mellan hemmiljö hos klienten, på kontoret eller utomhus.

Fritidsintresse: Att umgås med familjen, träna och djur.