VVS-ingenjören konsturerar klimatlösningar

Jonny Hansson är högskoleingenjör inom maskinteknik och arbetar som VVS-ingenjör vid konsultföretaget WSP. Där konstruerar han lösningar som gör att klimatet inomhus ska bli så bra som möjligt.
– Jag jobbar med alla delarna inom VVS; värme, ventilation och sanitet. Det handlar om att skapa bra inomhusklimat, vattenförsörjning och avlopp.

Bild på VVS-ingenjören Jonny Hansson.

Vad innebär det att jobba som konsult?

– Att jobba som konsult innebär att jag är teknisk rådgivare och utarbetar lösningar utifrån kundens behov. Det viktigaste är förstås funktionen, att systemet verkligen fungerar som avsett, att det är miljövänligt och energisnålt. Sen måste det vara estetiskt och ska inte ge ifrån sig ljud. Men egentligen ska installationen inte synas utan bara fungera.

Beskriv ett projekt du har jobbat med!

– Jag har till exempel jobbat med en stor nybyggnation av en fastighet som inrymmer kontor, hotell, butiker, bostäder och allmänna utrymmen. Vid ett större projekt är vi flera VVS-ingenjörer som arbetar i team och i detta fall anlitades för att komma med lösningar för ventilationen.

– Vi träffas på projekteringsmöten där vi klargör kundens vision för projektet, samordnar arbetet och gör tidplaner. Sedan har vi även konsultmöten där vi VVS-konsulter träffar konsulter inom andra områden som till exempel byggkonstruktören, elkonstruktören och arkitekten för att lösa detaljfrågor. Eftersom VVS-arbeten berör nästan allt annat som sker på bygget så behövs bra samordning för att det ska fungera.

– Jag gör platsbesök för att se hur det blir i verkligheten och för att se att installationerna ser ut som jag tänkte mig. Även om mitt jobb innebär många möten så använder jag större delen av min tid på kontoret för att projektera uppdragen.

Bild på VVS-ingenjören Jonny som är på en nybyggnation.

Vad innebär det att projektera?

– Att projektera innebär att utreda och förbereda genomförandet av projekt. Jag inhämtar och sammanställer information, gör beräkningar, väljer utrustning och material samt tar fram ritningar och handlingar.

– Jag behöver veta vilka önskemål som kunden har och då är det viktigt att lyssna in visionen för projektet, vad det är de vill uppnå. Det finns mycket som påverkar vilken lösning som jag sedan väljer att presentera.

– När jag har tillräcklig information kan jag göra beräkningar för att dimensionera vad som behövs för att uppnå den funktion man vill ha. Jag måste också tänka på att det ska vara möjligt att underhålla systemen, att det rent praktiskt finns framkomlighet till all utrustning.

Text och foto: Anna-Lena Arvidsson.

Jonny Hansson

Yrke: Konsult med rollen konstruktör inom VVS.

Arbetsplats: WSP, ett teknikkonsultföretag som erbjuder utredningar, analyser, mätningar, projektering och projektledning inom de flesta teknikområden, däribland VVS.

Utbildning/erfarenhet: Högskoleingenjör inom maskinteknik vid Umeå universitet. Första jobbet efter examen arbetade han med CNC-styrd maskinbearbetning på ett företag som tillverkar verkstadsprodukter. Har erfarenhet av arbete inom anläggningsbranschen.