Elevhälsan börjar ute i klassrummet

Pia Titusson är en psykosocial resurs som eleverna kan vända sig till när de inte kan eller vill prata med föräldrar eller vänner. Hon är skolkurator på en gymnasieskola i Växjö där hon arbetar både med att skapa aktiviteter för att öka ungdomarnas hälsa och med att hjälpa enskilda elever.
– Jag älskar mitt arbete, varje dag möter jag ungdomar på väg in i vuxenlivet.

Profilbild på kuratorn Pia Titusson.

Berätta om ditt jobb!

– Jag jobbar mycket med hälsofrämjande arbete, att förebygga ohälsa och stärka det som är friskt. Jag brukar säga att elevhälsan börjar ute i klassrummet och försöker träffa eleverna i grupp så mycket jag kan.

– Nu planerar vi för våra ”Feel Good dagar”, då hela skolan genomsyras av föreläsningar och aktiviteter som ska skapa glädje och god hälsa bland eleverna. En god hälsa är viktigt för att eleverna ska nå sina mål.

Jag har också mycket samtal med enskilda elever, det kan exempelvis handla om relationsproblem, konfliktlösning och krisbearbetning. Ibland räcker det att någon lyssnar, men ibland behövs större insatser för att hjälpa en elev. Då samordnar jag kontakter med andra myndigheter.

Vad är det som känns inspirerande med ditt jobb?

Det är eleverna, jag älskar att komma till skolan och möta dem! Jag träffar så många fina unga människor på väg in i vuxenlivet, man ger mycket men får också väldigt mycket tillbaka. Det är en rolig utmaning att få livet och skolan att fungera för eleverna, att se dem nå sina mål.

Bild på kuratorn Pia Titusson vid sin dator.

Vad är det som är svårt i ditt jobb?

– Det som kan vara utmanande är att vi har så otroligt hög arbetsbelastning så det är lätt att fastna i de individuella samtalen och att det blir på bekostnad av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Man får ständigt utvärdera och prioritera i sitt arbete så att så många som möjligt får ta del av min kompetens och att de får den i tid.

Hur ska man vara som person för att trivas som skolkurator?

– Du ska vara en god lyssnare, empatisk, tålmodig och otroligt stresstålig. Det är bra att vara kreativ, varje elev är unik och samma lösning och anpassningar passar inte alla. Man ska kunna bearbeta händelser och kunna hantera sina egna känslor. Viktigt att ha en god balans i sitt eget liv för att kunna och orka stötta andra i svåra livssituationer.

Text och foto: Emma Thornström.

Pia Titusson

Yrke: Skolkurator.

Utbildning/erfarenhet: Har en beteendevetenskaplig examen med inriktning mot socialpsykologi. Har tidigare erfarenheter från bland annat jobb inom barn- och ungdomspsykiatrin, vuxenpsykiatrin, äldreomsorgen och handeln. Har rest mycket och arbetat som Au pair utomlands.

Arbetsplats: Kungsmadskolan, gymnasieskola i Växjö.

Fritidsintressen: Jag tycker om att sticka, träna och läser mycket, vistas gärna i naturen och umgås mycket med min familj.