Utan biomedicinska analytiker stannar verksamheten på sjukhuset

Efter en kort praktik visste Emma att det var det här hon ville jobba med. Nu, sju år senare, är hon utbildad legitimerad biomedicinsk analytiker och får lära nytt och upptäcka intressanta saker varje dag. Nu tycker hon att bakterier är intressanta och fantastiska – i alla fall under kontrollerade former!

Bild på biomedicinska analytikern Emma.

Vad gör du på ditt jobb?

– Hit skickas prover från sjukhus och vårdcentraler i hela länet. Vår uppgift är att göra analyser och bedömningar utifrån den frågeställning vi får. Provet kan exempelvis komma från ett sår som inte vill läka, en misstänkt halsfluss, urinvägsinfektion eller svampinfektion. Vi letar efter bakterier som orsakar infektion och i sådana fall vilken det är och vilket antibiotika som blir det bästa i just det fallet. Svaret använder sedan vårdgivaren (läkaren) som underlag för att besluta om hur de går vidare.

Vad är det roligaste i jobbet?

– Jag tycker att det är roligt att få göra bedömningar. Vi får visserligen svar genom de tester vi gör med hjälp av utrustning men det är fortfarande vi som måste tolka och göra bedömningen. Ju mer erfarenhet jag får av jobbet desto roligare är det.

– Sen känns det påtagligt att det vi gör är viktigt. Utan biomedicinska analytiker stannar en stor del av verksamheten på ett sjukhus. Till exempel skulle man inte kunna göra operationer utan tillgång på blod.

Bild på biomedicinska analytikern Emma som står vid sitt arbetsbord.

Hur kom det sig att du hamnade här?

– En bekant tipsade mig om att det här var ett intressant jobb som skulle passa mig. Jag gjorde arbetspraktik i åtta veckor vid provinlämningen där jag fick sortera och registrera prover och kände snabbt att jag ville veta mer. Så jag sökte till utbildningen och kunde under tiden jobba extra här.

Vad behöver man för att trivas i jobbet tror du?

– Man behöver tycka att det är intressant med naturvetenskap och kemi och vilja förstå hur saker hänger ihop och fungerar. Bakterier finns överallt och vi kan inte leva utan dem, det gäller att veta vilka som är farliga för oss och se helhetsbilden för att göra ett bra jobb.

– Sen är det bra att man tycker om när det händer nya saker. Hit kommer hela tiden nya tekniker och nya instrument som vi behöver lära oss för att göra ännu säkrare och snabbare resultat.

Text och foto: Anna-Lena Arvidsson.

Emma Selberg

Yrke: Biomedicinsk analytiker.

Arbetsplats: Laboratoriemedicin vid Sunderby Sjukhus, utanför Luleå.

Utbildning: Biomedicinska analytikerprogrammet vid Umeå universitet.

Tidigare yrkeserfarenhet: Callcenterföretag och hamburgerrestaurang.

Vackraste bakterien: Pseudo monas aeruginosa. Den är silverfärgad och luktar blomma!

Visste du att...

…det är de biomedicinska analytikerna som preparerar och lagrar blodet från blodgivare i blodbanken.

…E. coli är den vanligaste bakterien Emma hittar i urinprover.