Arbetsförmedlingen

Processoperatörsyrken

 
 
Processoperatörer övervakar och styr tillverkningsprocesser. Arbetet sker ofta från ett kontrollrum med hjälp av datorer. Processoperatörer ansvarar för att produktionen sker snabbt och effektivt med hög kvalitet. En viktig del av arbetet handlar om att lösa akuta störningar i produktionen.
Processoperatörer arbetar inom tillverkningsindustrin.

Arbetsuppgifter
Processoperatörer övervakar och styr tillverkningen med hjälp av datorer från ett kontrollrum. Processoperatören har en helhetssyn över processflödet. Arbetsuppgifterna varierar beroende på tillverkningen och antalet personer som ingår i arbetslaget. Nedanstående uppgifter förekommer inom de flesta områden:

● Processövervakning

● Processtyrning

● Lösa akuta produktionsstörningar

● Provtagning och produktkontroll

● Förebyggande underhåll

● Kontroll av belastningar på inre och yttre miljö

● Ingå i utvecklingsprojekt om produktions- och kvalitetshöjande förändringsarbete

Att övervaka och följa processen är en viktig del av arbetet. Processen dokumenteras ofta skriftligt. Driftinformationen används för att förbättra driften och för att analysera driftstörningar.

Via datorskärmarna följer processoperatören hur råvarorna flödar i ledningarna. Ständigt kommer information om exempelvis tryck, flöden och temperatur i processen.

Om en driftstörning inträffar larmar datorn. Det kan till exempel handla om att koncentrationen av en substans är för låg eller att det har blivit stopp. Ibland kan enbart systemet rätta till felet, i andra fall måste processoperatören åtgärda felet och justera flödet, då sker arbetet i fabriken. Vid driftstörningar måste processoperatören kunna processen och känna till utrustningen för att snabbt agera och fatta beslut.

Andra exempel på arbetsuppgifter kan vara att starta pumpar, öppna ventiler, göra omkopplingar och kontroller. I arbetet ingår också att sköta enklare service- och underhållsarbeten.

Arbetsmiljö
Arbetsmiljön varierar beroende på vilka produkter som tillverkas på arbetsplatsen. Processoperatörer arbetar i arbetslag. Arbetstoppar förekommer och är säsongsbundna, de påverkas ofta av storhelger beroende på konsumenternas efterfrågan av vissa livsmedel.

Utbildning

Lämplig utbildning till processoperatör kan vara gymnasieskolans Industritekniska program eller El- och energiprogrammet.

Umeås Universitet och Mittuniversitetet ger en utbildning för processoperatörer.

Läs mer om lämpliga utbildningar till processoperatör på nedanstående länkar:

Yrkeshögskolan

Gymnasieinfo.se

Teknikcollege

Food Production

Framtid

För information om framtidsutsikterna för processoperatörer - se Yrkeskompassen på arbetsformedlingen.se.

Här visas framtidsutsikterna för:

processoperatörer vid stål och metallverk

processoperatörer vid kemisk basindustri

processoperatörer vid trä-, pappers- och massaindustrin

Redaktionen för yrkesinformation, 2012-01-19
Vid synpunkter på texten: yrkesinformation@arbetsformedlingen.se

  
  

Tillhör yrkesområde

Industriell tillverkning