Kabinpersonal

 
 
Kabinpersonalens arbete innebär att ansvara för säkerheten ombord på flygplan samtidigt som man arbetar för att passagerarna ska vara bekväma ombord. Under flygningen ger man service till de som reser. Vid en nödlandning ska de se till att passagerarna så snabbt som möjligt utrymmer flygplanet. Det är viktigt att vara serviceinriktad och ansvarsfull.
Kabinpersonal arbetar på flygbolag. Andra namn på yrket är flygvärdinna, flygvärd eller cabin crew.

Arbetsuppgifter
Kabinpersonalens huvudarbetsuppgift är att tillsammans med den övriga besättningen ansvara för passagerarnas säkerhet och välbefinnande under flygningen.

Före arbetspasset går man igenom dagens flygningar med den ansvarige ombord. Man får i förväg veta om det finns ensamåkande barn eller andra passagerare som behöver extra assistans under flygningen.

När passagerarna kommer ombord hjälper kabinpersonalen dem att snabbt hitta sina platser och stoppa undan sitt handbagage så att flyget kan avgå enligt tidtabellen. När kaptenen har gett klartecken stänger man dörrarna och innan planet lyfter genomför personalen en säkerhetsdemonstration.

När planet har lyft serverar kabinpersonalen mat och dryck, säljer varor och ser till att passagerarna trivs ombord. Efter flygningen räknas kassan och stäms av innan arbetspasset är slut. Arbetsuppgifterna under flygningen varierar beroende på om man jobbar på korta inrikes turer eller långa internationella flygningar.

På många flygbolag finns en arbetsledare och stöd för kabinpersonalen, den brukar kallas kabinchef eller purser. Kabinchefen håller kontakt med kaptenen och ser till att allting fungerar smidigt ombord. Nödutrustning kontrolleras alltid innan dagens första flygning, och om flygplanet lämnats obevakat av samtliga i besättningen. Både kabinchef och övriga kabinbesättningsmedlemmar kontrollerar då nödutrusningen.

Arbetstider
Arbetstiderna är schemalagda och varierar mycket. Flygningar sker dygnet runt, alla dagar i veckan. I arbetet ingår att ha jour i hemmet, eller på en flygplats, för att kunna komma till flygplatsen med kort varsel.

Utbildning

Kabinpersonal utbildas efter rekrytering av flygbolaget. Kraven vid anställning varierar mellan de olika flygbolagen, kontrollera kraven med arbetsgivaren. Gymnasieutbildning är ett vanligt grundkrav för anställning, mer information om gymnasieutbildning finns på gymnasieinfo.se.

Alternativa vägar till utbildning är via arbetsmarknadsutbildning eller vuxenutbildning. Kontakta din kommun för frågor om vuxenutbildning och Arbetsförmedlingen för frågor om arbetsmarknadsutbildning

En kabinbesättningsmedlem som arbetar med kommersiell trafik med luftfartyg behöver ett giltigt kabinbesättningsintyg. Intyget visar att man genomgått en grundläggande säkerhetsutbildning. Mer information om vilka organisationer som är godkända att utfärda utbilda och utfärda kabinbesättningsintyg finns transportstyrelsen.se

Man behöver också ha en medicinsk rapport för kabinbesättning, en sån kan utfärdas av flygläkare, flygmedicinskt centrum eller företagsläkare.

Kunskaper som kan vara meriterande är fler språk än engelska, erfarenhet från serviceyrke inom till exempel hotell, restaurang eller resebranschen. Även sjukvårdsutbildning eller erfarenhet från sjukvården är meriterande.

Du som har utbildning från ett annat land kan ansöka om att få den validerad. Mer information finns på Universitets- och högskolerådet, som bedömer utländska gymnasieutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar och akademiska utbildningar.

Om du har erfarenhet från ett yrke, men saknar intyg kan du få dina yrkeskunskaper bedömda. Mer information finns på valideringsinfo.se eller hos Arbetsförmedlingen.

Förmågor

Förmågor som kabinpersonal behöver ha eller utveckla:

God fysik: Kabinpersonalens arbete är tungt i en trång miljö. Man står och går långa stunder och behöver vara i god fysisk form för att orka med jobbet.

Initiativförmåga:
Det är bra att kunna vara en säker och handlingskraftig ledare vid en eventuell nödsituation.

Kommunikativ: Det bra om man kan kommunicera på flera språk. Det är också viktigt att kunna läsa av situationer och avstyra konflikter.

Serviceinriktad:
Det är viktigt att vara serviceinriktad, lyhörd och hjälpsam i mötet med resenärerna.

Stresstålig: Det är viktigt att kunna behålla lugnet i stressade situationer. Arbetet i kabinen sker oftast under tidspress.

Framtid

Arbetsförmedlingen gör ingen prognos för det här yrket. Du kan själv söka efter information om framtidsutsikterna genom att använda länkarna under rubriken Mer info, nedan.

Mer info

Vänd dig exempelvis till:

Fackförbundet Unionen

Flygtorget AB (Föreningen Svenskt Flyg)

Transportstyrelsen

Flygbolagen

Arbetsförmedlingen

Skolans studie- och yrkesvägledare

Redaktionen för yrkesinformation, 2017-02-24
Vid synpunkter på texten: yrkesinformation@arbetsformedlingen.se

  
  

Tillhör yrkesområde

Transport
Platser i Platsbanken
Kabinpersonal m.fl.(93)