Fastighetsmäklare

 
 
En fastighetsmäklare förmedlar kommersiella fastigheter, villor, fritidshus, bostadsrätter, arrenden och tomträtter. Fastighetsmäklarens roll är att förmedla kontakter mellan intressenter och uppdragsgivare som vanligtvis är säljare. Man sköter därefter förhandlingarna och upprättar kontrakt när köpare och säljare kommit överens. Det är viktigt att vara förtroendeingivande och kunna lyssna in kundernas behov.
Fastighetsmäklare är vanligtvis anställda hos en fastighetsmäklarbyrå. Man kan också vara egen företagare, antingen under eget namn eller med franchiseavtal då man köper in sig i ett namngivet och skräddarsytt marknadsavtal för mäklare.

Arbetsuppgifter
Även om det oftast är säljaren som ger fastighetsmäklaren uppdrag ska fastighetsmäklaren vara en opartisk mellanman mellan köpare och säljare. Man kan få i uppdrag att sköta försäljningen av ett hus eller att hitta en bostadsrätt som en kund är intresserad av att köpa. Man ska ge parterna de råd och upplysningar som behövs för att kunna genomföra affären.

Vid försäljning är det mäklarens skyldighet att kontrollera vem som äger och har rätt att förfoga över objektet. Mäklaren ska också ta fram fastighetsbeteckning, byggnadens ålder, storlek och byggnadssätt, samt erbjuda en boendekalkyl. Ofta sker kontakt med fotografer, besiktningsmän och andra samarbetspartners som kan vara behjälpliga under förmedlingsprocessen. Informationen sammanställs och publiceras i tryck och oftast på internet, samt ges till intresserade vid visning. I uppdraget ingår oftast också att visa objektet för intresserade och därefter hantera budgivningar. När säljare och köpare är överens sköter mäklaren kontraktsskrivningen och överlåtelsen av objektet. Ofta hjälper mäklaren även säljaren med försäljningsdeklarationen efter genomförd försäljning.

Fastighetsmäklare kan vara specialiserade på en viss marknad eller vissa typer av objekt exempelvis bostadsrätter, gårdar eller kommersiella fastigheter. Två andra vanliga specialiseringar är att sälja fritidshus i Sverige till utländska köpare eller förmedla köp av semesterbostäder i utlandet åt svenskar.

Visningar sker ofta då många är lediga från sina jobb. Därför är arbete på kvällar och helger vanligt.

Utbildning

För att bli registrerad Fastighetsmäklare behöver man studera ett fastighetsmäklarprogram på universitet, högskola eller som uppdragsutbildning där ett utbildningsinstitut samarbetar med en högskola. Fastighetsmäklarutbildning finns på ett flertal orter i Sverige och inriktningarna kan variera. Efter genomförd utbildning behöver man ansöka om registrering hos Fastighetsmäklarinspektionen.

Mer information om utbildning finns på studera.nu eller i studentinformationen från FMI

Efter genomförd utbildning behöver man ansöka om registrering hos Fastighetsmäklarinspektionen.

Du som har utbildning eller erfarenhet från ett annat land kan ansöka om att få den validerad. Mer information finns hos Fastighetsmäklarinspektionen.

Förmågor

Förmågor som en fastighetsmäklare behöver ha eller utveckla:

Initiativförmåga: Konkurrensen inom mäklarbranschen kan vara hård och det gäller att vara initiativtagande och kunna hitta säljare och köpare.

Simultanförmåga: Fastighetsmäklare har oftast flera försäljningar pågående samtidigt, vilket innebär många uppdrag, telefonsamtal och budgivningar att ansvara för.

Serviceinriktad:
För att trivas i rollen som fastighetsmäklare bör man ha förmågan att ge god service till både spekulanter, köpare och säljare.

Stresstålig:
Att ha kontakt med flera säljare och köpare samtidigt och att ha visningar på kvällar och helger kan vara stressigt.

Framtid

I Yrkeskompassen på arbetsformedlingen.se visas framtidsutsikterna för fastighetsmäklare.

Mer info

Vänd dig exempelvis till:

Fastighetsmäklarinspektionen

Mäklarsamfundet

Fastighetsmäklarförbundet (FMF)

Arbetsförmedlingen

Skolans studie- och yrkesvägledare

Redaktionen för yrkesinformation, 2017-03-31
Vid synpunkter på texten: yrkesinformation@arbetsformedlingen.se

  
  
Platser i Platsbanken
Fastighetsmäklare(11)