Fastighetsförvaltare

 
 
Fastighetsförvaltare sköter förvaltningen av byggnader och tillhörande mark. Förvaltaren planerar underhåll som till exempel reparationer av olika slag och är vanligen ansvarig för fastighetens ekonomi. I arbetet ingår att ha kontakter med hyresgäster, driftspersonal och entreprenörer. Personalansvar kan ingå i arbetsuppgifterna. Då leder och fördelar fastighetsförvaltaren arbetsuppgifterna.
Fastighetsförvaltares arbete kan se mycket olika ut beroende på vilken typ av fastighet de är ansvariga för och på fastighetens storlek. De kan vara specialiserade på vissa delar av fastighetsförvaltningen eller ha ett övergripande ansvar.

Fastighetsförvaltarens arbetsuppgifter kan delas upp i två huvudgrupper: teknisk förvaltning och ekonomisk förvaltning.

Med teknisk förvaltning menas planering av och ansvar för reparationer och underhåll, entreprenadupphandling, tillsyn av anläggningar, uppvärmning samt att städning och trädgårdsarbete sköts. Tekniska fastighetsförvaltare är ofta arbetsledare för driftspersonal, till exempel fastighetsskötare, som utför de olika praktiska sysslorna.

Med ekonomisk förvaltning menas ansvar för budget och budgetuppföljning. Ekonomiska fastighetsförvaltare förhandlar om lokalhyror och skriver hyreskontrakt. De kan också ha ansvar för bokföring, juridiska- och skattefrågor med mera.

Även fastighetsjuridiska arbetsuppgifter kan ingå i förvaltarens ansvar. Förståelse fordras för hur lagar, avtal och bestämmelser påverkar verksamheten.

Alla dessa arbetsuppgifter medför en stor mängd kontakter med hyresgäster, myndigheter och entreprenörer.

De kan även kallas fastighetsekonom, förvaltningschef, distriktschef eller områdeschef.

Utbildning

Lämpliga utbildningar kan finnas inom Yrkeshögskolan.

Se denna länk för mer information om utbildnings- och kompetenskrav:
Fastighetsbranschens utbildningsnämnd

För mer information, se Gymnasieinfo.se

Förmågor

Förmågor som fastighetsförvaltare bör ha eller utveckla:

Organisationsförmåga: Planera, leda och organisera arbetet.

Samarbetsförmåga: Ha lätt för att få kontakt med andra människor.

Analytisk förmåga: Utifrån förvaltningen av fastigheten kunna bedöma vilka ekonomiska och praktiska beslut som bör fattas för att utveckla och förädla fastigheten.

Framtid

I Yrkeskompassen på arbetsformedlingen.se visas framtidsutsikterna för fastighetsförvaltare.

Mer info

Vänd dig exempelvis till:

Skolans studie- och yrkesvägledare

Arbetsförmedlingen

 Föreningen kommunala fastighetsförvaltare


 Fastighets anställdas förbund

Liknande yrken

Fastighetsmäklare

Redaktionen för yrkesinformation, 2014-08-19
Vid synpunkter på texten: yrkesinformation@arbetsformedlingen.se

  
  

Tillhör yrkesområde

Administration, ekonomi, juridik
Platser i Platsbanken
Fastighetsförvaltare(68)