Distriktssköterska

 
 
Distriktssköterskor arbetar på vårdcentraler och inom kommunens hälso- och sjukvård. Arbetsuppgifterna kan innebära egen mottagningsverksamhet, barnhälsovård, hemsjukvård och vård av äldre och funktionshindrade i särskilt boende. Arbetet är till stor del självständigt, vilket innebär att kunna göra bedömningar och fatta egna beslut. Det är också viktigt att kunna samarbeta med andra yrkesgrupper.
Distriktssköterskor arbetar på vårdcentraler/hälsocentraler, barnavårdscentraler, inom kommunens hälso- och sjukvård och med skolhälsovård. Oavsett var arbetet utförs har distriktssköterskor ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv i arbetet.

Distriktssköterskor ansvarar för att leda och utveckla omvårdnaden i primärvården. Primärvård är en del av den öppna hälso- och sjukvården och innebär vård utanför sjukhusen.

Arbetsuppgifter
På en vårdcentral arbetar distriktssköterskan med telefonrådgivning, tidsbokning och egen mottagning för patienter i alla åldrar. Även om arbetet till stor del är självständigt, ingår samarbete med bland annat läkare, fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

Distriktssköterskan gör hälsoundersökningar där samtal om kost, motion, rökning och alkohol är vanligt. Undervisning för patienter enskilt eller i grupp är en del av det förebyggande arbetet.

På en mottagning kan arbetet handla om såromläggningar, vaccinationer, bedömning av hudbesvär, allergier och blodtryckskontroll. Distriktssköterskan kan även arbeta med specialmottagning, exempelvis för patienter med astma eller diabetes.

Inom den kommunala hemsjukvården gör distriktssköterskan hembesök hos patienter. I arbetet ingår att stödja och handleda hemvårdens personal i omvårdnadsarbetet och närstående som vårdar sjuka i hemmet. Distriktssköterskan arbetar även med äldre och funktionshindrade i särskilt boende.

På en barnavårdscentral träffar distriktssköterskan familjer med barn mellan 0-6 år. Vaccinationer och rådgivning kring amning är exempel på arbetsuppgifter. Inom skolhälsovården handlar arbetet bland annat om att genomföra hälsokontroller och vaccinationer. Mycket av arbetet handlar om att ge råd och stöd.

Distriktssköterskan har förskrivningsrätt för vissa läkemedel, vilket innebär rätt att skriva ut medicin på recept.

Arbetstider
Distriktssköterskor som arbetar på vårdcentraler arbetar oftast dagtid. Inom kommunal hälso- och sjukvård förekommer obekväma arbetstider.

Utbildning

Distriktssköterskor är legitimerade sjuksköterskor (treårig utbildning) med specialistsjuksköterskeexamen inriktning distriktssköterska (1,25 års utbildning vid heltidsstudier). Utbildningen finns vid flera högskolor och universitet i landet. Inom universitet och högskola finns även påbyggnadskurser, till exempel omvårdnad vid astma, allergi och KOL.

För mer information om utbildningar och antagningskrav, se studera.nu

Du som har utbildning eller erfarenhet från ett annat land kan ansöka om att få den validerad. Mer information finns hos Socialstyrelsen.

Förmågor

Förmågor en distriktsköterska behöver ha eller utveckla:

Empatisk förmåga: Distriktssköterskan behöver ha förståelse för situationen som patienterna och de anhöriga är i för att kunna ge rätt stöd.

Kommunikativ förmåga: Distriktssköterskan informerar patienten och de anhöriga om hur behandlingen kommer att gå till och vad den innebär. Därför är det viktigt att kunna kommunicera på ett sätt som gör det lätt att förstå.

Ledarskapsförmåga: Distriktssköterskan ansvarar för att leda och utveckla omvårdnaden i primärvården.

Noggrannhet: Att vara noggrann och kontrollera sitt eget och andras arbete är viktigt för att upprätthålla god patientsäkerhet vid exempelvis behandling och läkemedelshantering.

Självständighet: Arbetet är till stor del självständigt med bland annat egen mottagning och telefonrådgivning.

Samarbetsförmåga: I arbetet samarbetar distriktssköterskan mycket med andra.

Uppmärksam: Det är viktigt att vara uppmärksam och lyhörd för att kunna identifiera vilken vård patienten är i behov av och kunna genomföra den på ett bra sätt.

Framtid

I Yrkeskompassen på arbetsformedlingen.se visas framtidsutsikterna för specialistsjuksköterskor inom allmän hälso- och sjukvård, där distriktssköterskor ingår.

Mer info

Vänd dig exempelvis till:

Distriktssköterskeföreningen

Sveriges Kommuner och Landsting

Svensk sjuksköterskeförening

Vårdförbundet

Skolans studie- och yrkesvägledare

Arbetsförmedlingen

Redaktionen för yrkesinformation, 2016-09-26
Vid synpunkter på texten: yrkesinformation@arbetsformedlingen.se

  
  

Tillhör yrkesområde

Hälso- och sjukvård
Platser i Platsbanken
Distriktssköterskor(366)