Fastighetsskötare

 
 
Fastighetsskötare arbetar främst med inre och yttre skötsel av fastigheten. Att vara serviceinriktad och en god problemlösare är viktiga egenskaper för en fastighetsskötare, liksom kompetens inom VVS, el eller snickeri.
Bild på en fastighetsskötare som blåser löv, en stor uppgift på hösten.
Fastighetsskötare kan vara anställda av fastighetsbolag, bostadsbolag eller företag som i sin tur säljer tjänster till bostadsföretag.

Arbetsuppgifter

Fastighetsskötare ansvarar för den inre och yttre skötseln av fastigheten. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på var man är anställd. Hos små fastighetsbolag är det vanligt att en och samma person har arbetsuppgifter inom ett bredare område, medan det inom ett större företag är vanligare att man är specialiserad i en yrkesroll.

Exempel på övergripande uppgifter som ofta ingår i arbetet:
  • Felavhjälpande underhåll
  • Kontakt med hyresgäster
  • Skötsel av grönytor, rabatter, häckar och träd
  • Snöröjning, grusning och sandning på vintern
  • Felsökning och mindre reparationer
Arbetsuppgifterna för fastighetsskötare kan ibland bestå av mer traditionella sysslor som trappstädning och mindre reparationer, men det är ofta en fördel att ha bred kompetens och kunna jobba med både fastighetsskötsel och teknik. I fastighetsskötarens jobb kan användning av verktyg och maskiner ingå, till exempel gräsklippare eller traktorer.

Arbetsmiljö
Det är viktigt att man trivs med att ha kontakt med andra människor och är en bra problemlösare eftersom kontakter med hyresgäster är vanligt förekommande. Eftersom arbetet ofta sker i andra människors hem måste fastighetsskötare ha en mycket god social kompetens och ett respektfullt förhållningssätt.

Utbildning

Utbildning finns på gymnasieskolans VVS- och fastighetsprogram med inriktning fastighet. För mer information om gymnasieutbildningar, se gymnasieinfo.se

Lämpliga utbildningar kan även finnas inom Yrkeshögskolan.

Alternativa vägar till utbildning är via arbetsmarknadsutbildning eller vuxenutbildning. Kontakta din kommun för frågor om vuxenutbildning och Arbetsförmedlingen för frågor om arbetsmarknadsutbildning.

Fastighetsbranschens utbildningsnämnd har också information om utbildnings- och kompetenskrav för olika roller i fastighetsbranschen.

Det är vanligt att det ställs krav på kompetens inom exempelvis VVS, el eller snickeri vid anställning.

B-körkort är ofta ett krav vid anställning.

Du som har utbildning från ett annat land kan ansöka om att få den validerad. Mer information finns på Universitets- och högskolerådet, som bedömer utländska gymnasieutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar och akademiska utbildningar.

Om du har erfarenhet från ett yrke, men saknar intyg kan du få dina yrkeskunskaper bedömda. Mer information finns på valideringsinfo.se eller hos Arbetsförmedlingen.

Förmågor

Förmågor som fastighetsskötare behöver ha eller utveckla:

Initiativförmåga: Eget ansvarstagande och drivkraft är viktiga förmågor.

Kommunikativ förmåga: Yrket kräver god kommunikationsförmåga och ett bra bemötande gentemot hyresgäster och medarbetare.

Problemlösningsförmåga: Felsökning och åtgärder ingår ofta i arbetet.

Samarbetsförmåga: Fastighetsskötare samarbetar ibland med exempelvis fastighetstekniker, fastighetsvärdar och andra yrkesgrupper.

Framtid

I Yrkeskompassen på arbetsformedlingen.se visas framtidsutsikterna för fastighetsskötare.

Mer info

Vänd dig exempelvis till:

Fastigo - fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation

Fastighetsanställdas Förbund

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd

Bostadsbolagen

Arbetsförmedlingen

Skolans studie- och yrkesvägledare

Redaktionen för yrkesinformation, 2015-08-18

Foto: Lina Siksjö

Vid synpunkter på texten: yrkesinformation@arbetsformedlingen.se
  
  

Tillhör yrkesområde

Installation, drift, underhåll
Platser i Platsbanken
Fastighetsskötare(497)